ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Stigande BNP för Portugal

Portugals BNP steg 0,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört kvartalet före. Jämfört med motsvarande kvartal året före steg BNP med 1,3 procent.

Dt visar definitiv statistik. Preliminärt angavs en uppgång med 0,2 respektive 1,2 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades BNP ha stigit 0,2 procent under kvartalet och stigit 1,2 procent från motsvarande kvartal föregående år.

Tyck till