ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Oro dämpar fastighetsrallyt i år

  • STARKT FACIT. Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna. Foto: Orlando G Boström

Kontor och bostäder var starkast under det gyllene fastighetsåret 2015, enligt Fastighetsägarna.
Branschen tror på fortsatt stigande priser, men marknadsoron bromsar ett fortsatt rally.

I en årlig Sverigebarometer tillfrågas 500 större fastighetsägare i 28 städer om framtidsutsikter, lönsamhet och vilja att göra affärer.

Fjolåret var, enligt Fastighetsägarnas chefsekonom Tomas Ernhagen, mycket starkt med en genomsnittlig totalavkastning på 14 procent och transaktionsvolymer på 150 miljarder kronor, vilket var något lägre än 2014.

”Starkast var kontor och bostäder. Låga räntor i kombination med ett litet utbud är det främsta orsakerna till utvecklingen.”

Vad betyder det extremt låga ränteläget?
”Det är inte avgörande i fastighetsbranschen. De flesta bolagen har långsiktiga och genomtänkta finansieringsstrategier och rimliga belåningsgrader.”

De flesta uppger att tillgången till bankfinansiering är mycket god för de flesta fastighetsprojekt. Däremot är det svårare att finansiera sig via preferensaktier och företagsobligationer.

”Det speglar en bredare oro på de finansmarknaderna”, säger Tomas Ernhagen.

När fastighetsägarna får lista hinder mot fastighetsköp är det däremot bristen på köpvärda objekt som sticker ut. Tre av fyra fastighetsägare anger det skälet, men oron kring marknadsutvecklingen har ökat kraftigt jämfört med fjolåret.

De senaste årens värdeutveckling på fastigheter har enligt Fastighetsägarna varit bra för de flesta fastighetsslag och regioner i landet.

”Trots att priserna ligger på rekordnivåer på många håll, tror jag att det finns mer att ge”, säger Tomas Ernhagen.

Tyck till