ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Gunhild Stordalen: Det är nu det gäller, söte bror!

Kära grannar. Ni har blivit världens gröna ursprung. Ni har satt upp höga mål för hållbarhet och ni har nått många av dem. Ni har visat världen att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp.

Ikea och flera av era stora kommersiella förebilder inom hållbarhet sätter upp höga mål för ”people, planet and profit”. Som nation är er största utmaning att integrera ”people” i ambitionerna. Den här våren kan bli avgörande. Låter ni möjligheten gå er förbi?

Samtidigt som Sveriges utsläpp har minskat har midjemåtten utökats. Ni har traditionellt varit bland de smalaste i Europa, men nu ökar övervikt och fetma i rekordtakt. Det är kul med en egen festdag för kanelbullen, men WHO blinkar med varningslampan om fika blir vardagsmat. Varannan vuxen svensk väger för mycket.

I vår startar arbetet med fyra olika strategier, som alla kan vända bilden. Regeringen håller på att utarbeta en ny ambitiös strategi för matkedjan från produktion av råvaror, via livsmedelsindustrin, till export, handel, offentlig och privat konsumtion, hela vägen ut till restaurangernas tallrikar. Strategin ska vara färdig i juni.

Samtidigt har regeringen tillsatt en folkhälsokommission för att ta fram förslag på hur man kan utjämna skillnaderna mellan fattig och rik. Svenskar med hög utbildning och god ekonomi har bättre hälsa och lever fem år längre än de med låg utbildning. Rapporten ska vara färdig i maj 2017.

I maj i år ska regeringen hålla en nationell konferens för att diskutera Sveriges implementering av de nya hållbarhetsmålen.

Sist men inte minst jobbar miljö- och energidepartementet med projektet Fossilfritt Sverige. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsland.

Jag jublar över alla uppsatta mål inom mat, hälsa, miljö och klimat. Men för att verkligen lyckas, måste strategierna integreras innan konkreta åtgärder sjösätts. Maten är en genomgående gemensam nämnare för Åsa Romson, Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht, Per Bolund, Åsa Regnér, Kristina Persson, Gabriel Wikström och alla deras underliggande instanser. Klarar Stefan Löfven att samla alla runt samma bord och övergripande vision?

Kommer Fossilfritt Sverige att inkludera matproduktion, som i dag står för 25 procent av alla nationella utsläpp? Från 1980 till 2014 ökade köttkonsumtionen med 37 procent till 88 kilo per person, långt över hälsorekommendationerna. Kommer folkhälsostrategin att omfatta klimat- och miljöpåverkan? Kommer strategin för matkedjan att ta hänsyn till hälsan?

I Sveriges Radio den 8 februari sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att regeringen inte vill lägga sig i vad folk äter. Jag har svårt att förstå hur Sverige ska lyckas med någon av sina strategier utan att bry sig om Medelsvenssons mat.

Kära söte bror. Världen ser er. Det är nu ni har möjlighet att verkligen göra skillnad, för ”people, planet and profit”. Börja med att samlas runt maten!

Tyck till