ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Stockholm avvaktar när bilbolagen laddar

  • VÄNTELÄGE. Trafikplanerarna i Stockholm följer den tekniska utvecklingen noga, men har ännu inte lagt om sina strategier. Foto: Christine Olsson/TT

Biltillverkarna laddar för fullt och självkörande bilar kommer snart ut på marknaden.
Tekniken kan medföra stora kapacitetsvinster och ge oss ett Stockholm som inte domineras av bilar på samma sätt som i dag.

”De kommer att komma, men det är väldigt oklart i vilken omfattning och när. Men klart är att autonoma fordon kommer att få stora konsekvenser i trafiken”, säger Mattias Lundberg, chef för Trafikplaneringsavdelningen i Stockholm.

Myndigheten Trafikanalys har exempelvis gjort en studie som visar att kapaciteten i city skulle kunna fördubblas om alla fordon vore självkörande. På den tungt belastade Essingeleden skulle genomströmningen kunna öka med 70 procent.

Men för att sådana ökningar i kapaciteten ska kunna bli verklighet krävs samtidigt att tidsluckorna mellan bilarna minskar från 1,5 sekunder till 0,1 sekund. Ett scenario som förmodligen inte blir verklighet än på ett bra tag.

”Vi följer utvecklingen noga men har inte börjat förändra våra trafikplaneringsstrategier ännu. Jag tror att det ändå dröjer ganska lång tid innan vi har fullt autonoma fordon på våra vägar”, säger Mattias Lundberg.

En av fördelarna som ofta lyfts fram med autonoma fordon är att de skulle kunna ge bättre flyt i trafiken och därmed plats för fler bilar. Men frågan är om det är det vi vill ha?

”Fler fordon per tidsenhet gör att man kan få plats med fler bilar än i dag. Eller ännu hellre att vi skulle klara oss med ett körfält på gator där vi i dag har dubbla körfält.”

En sådan förändring skulle ge mer plats för andra saker i stadsbilden.

”En stor potential finns i hur många parkerade bilar vi skulle kunna bli av med om bilarna körde undan och parkerade sig själva. Då skulle vi frigöra väldigt mycket gatuutrymme som exempelvis skulle kunna användas för bredare cykelbanor eller större serveringar.”

En annan stor fördel med att plocka bort människohänder från ratten har med säkerheten att göra.

”Där finns också stor potential, även om det finns flera frågor kvar att lösa när det gäller samspelet mellan bilar, fotgängare och cyklister. Det är en sak att bilar kan väva ihop jättesnyggt i korsningar, men hur det ska se ut på en gata som Drottninggatan, där det hela tiden går människor i en strid ström, är oklart.”

Tyck till