ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Motigt för AP-fonderna

Det blåste motvind för statens pensionsfonder under fjolåret. Resultatet var drygt 83 miljarder kronor sämre än för 2014.
Svagast utveckling hade Första AP-fonden och Andra AP-fonden.

Hittills har tre av de fyra största AP-fonderna visat korten för 2015. Bäst gick det för Tredje och Fjärde AP-fonden, som levererade en avkastning på 6,8 procent på det förvaltade kapitalet.

Jämfört med de stora tjänstepensionsjättarna är det en bra avkastning, bara Alecta presterade bättre. Men jämfört med det starka året 2014 har avkastningen för AP-fonderna i snitt halverats.

”Primärt är det avkastningen från globala aktier och obligationsportföljen som kraftigt försämrats. Samtidigt är en avkastning på 6,8 procent acceptabelt med tanke på att inflationen i fjol var runt noll”, säger Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden.

Fonden, som förvaltar 310 miljarder kronor, har drygt halva kapitalet placerat i aktier. Den globala portföljen gav blygsamma 1,7 procent, medan förvaltningen av svenska aktier avkastade 14 procent.

”Bäst lyckades vi med svenska aktier, inte minst vår exponering mot små och medelstora bolag”, säger Mats Andersson.

Fastigheter och valutor var efter aktier de tillgångsslag som bidrog mest till avkastningen. Fastighetsinnehaven bidrog med 5 miljarder kronor, motsvarande en avkastning på 32 procent.

”Utöver att fastighetsbranschen som helhet utvecklats mycket väl har vi två guldägg i form av Vasakronan och Rikshem. Båda bolagen hade ett synnerligen gott år i fjol”, säger Mats Andersson.

Andra AP-fonden, som rapporterar i dag, avkastade blygsamma 4 procent. enligt vad Di erfar.

Även Första AP-fonden hade ett tufft fjolår med en avkastning på 4 procent, motsvarande 11,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2014 då fondens resultat var uppe i över 36 miljarder kronor.

”Vi har uppnått en hygglig avkastning under 2015 med tanke på omständigheterna. Det viktigaste är att vi bidrar till pensionssystemet och uppnår våra långsiktiga mål”, säger vd:n Johan Magnusson.

Första AP-fondens aktieportfölj på cirka 100 miljarder kronor backade under 2015 med 1,1 procent. Bäst gick den svenska aktiedelen som avkastade 7,3 procent, motsvarande 2,6 miljarder kronor.

I absoluta tal var det fastighetsinnehaven, som med 6,4 miljarder kronor, gav det största bidraget till Första AP-fondens förvaltning.

Placeringar, som utöver utländska aktier, gick back i fondens portfölj var hedgefonder och räntebärande placeringar.

”Resultatet under 2015 ligger högt inom vissa områden som fastigheter och riskkapitalfonder. Resultatet blev sämre inom andra områden, till exempel inom aktier i utvecklingsländer och alternativa strategier”, säger Johan Andersson.

Tredje AP-fondens avkastning på 6,9 procent förklaras till en stor del av att investeringar i fastighetsfonder och fastighetsbolag, bland annat Vasakronan, Hemsö och Trophi, gav en avkastning på 28,1 procent.

Aktiedelen, som står för cirka hälften av fondens totala portfölj på 303 miljarder kronor, avkastade 3,4 procent. Här gick investeringar i svenska och japanska aktier bäst.

Tyck till