ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bygginvesteringar i Sverige väntas öka

Bygginvesteringarna i Sverige väntas öka med 4 procent 2016 och öka med 1 procent 2017.

Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier, BI.

I den senaste prognosen, i december, väntades bygginvesteringarna öka med 4 procent 2016.

FACTORING: Låt bankerna slåss om dig som kund. (Extern tjänst)

Tyck till