ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Populärt stöd är i farozonen

  • FÅR MOTHUGG. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill minska antalet anställningsstöd. Foto: Ronald Zak

Ett tiotal lönesubventioner ska slås ihop till en.
Men nu varnar såväl Svenskt Näringsliv som forskare för att kasta ut barnet med badvattnet.

Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg vill slå ihop ett tiotal anställningsstöd till en enda stödform, enligt Dagens Nyheter. Förslaget har uppbackning av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

”Vi måste titta på hur man kan göra det enklare”, säger hon.

En av de mest populära är nystartsjobben som sysselsätter 45.000 personer. Stödet riktar sig till nyanlända och arbetslösa och subventionen sträcker sig till maximalt två arbetsgivaravgifter i tio år.

Mer än hälften av dem som har nystartsjobb är födda i ett annat land och 15 procent är nyanlända. För statskassan ligger kostnaden på 6–7 miljarder kronor om året. Men nu är subventionen ifrågasatt av arbetsmarknadsministern.

”Frågan är om man ska man ha så långa, stora, breda generella lönesubventioner i ett läge när vi har ett så pass bra drag på arbetsmarknaden”, säger Ylva Johansson.

Carina Lindfelt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv, välkomnar översynen men vill behålla nystartsjobben.

”Vi tycker att nystartsjobben är bra”, säger hon och pekar på att de varit enkla för arbetsgivare.

Hon får medhåll av Lars Behrenz, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

”Man ska vara försiktig med att ändra på det som har fungerat bra.”

Enligt en rapport från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, från 2012 har nystartsjobben hjälpt många till jobb. Samtidigt fick drygt sex av tio ett arbete som skulle ha funnits även utan lönesubvention, enligt IFAU.

”Det stora problemet är att de i mycket stor utsträckning subventionerar jobb som skulle ha kommit till stånd i alla fall”, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Lars Behrenz kontrar:

”Om de här stöden riktas till någon som har svårt att få jobb i stället för någon som skulle få jobb ändå är inte undanträngningen så allvarlig”, säger han.

Med täta mellanrum kommer kritik mot missbruk och överutnyttjande av lönesubventioner, inte minst nystartsjobben. Men Arbetsförmedlingen har en ny rapport på väg ut som visar på motsatsen, enligt Mats Wadman.

”Det finns inget generellt missbruk eller överutnyttjande av systemet”, säger han.

Regeringen flaggade i budgeten för att arbetsgivare utan kollektivavtal inte längre ska ha rätt till nystartsjobb. Om en ny subventionsform kommer att omfatta arbetsgivare utan kollektivavtal är oklart.

”Det finns många företag som saknar kollektivavtal som kan anställa personer. Vill man ha många jobb så måste man släppa in dem”, säger Carina Lindfelt.

Tyck till