ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Bra val för Wall Street

  • Analys av Gabriel Mellqvist.

Samtidigt som USA:s politiska cirkus börjar göra omvärlden orolig på riktigt har Wall Street inlett 2016 i feberfrossans tecken.
Men det finns två faktorer som talar för ett tillfrisknande.

Osäkerhet på marknaden under inledningen av ett valår hör till vanligheterna. Den enkla förklaringen är att marknaden inte tycker om osäkerhet, och det gäller också politisk oro. Det illustreras av grafen ovan, som dels visar ett index över politisk osäkerhet i USA och dels hur marknaden påverkas i form av ökad volatilitet.

Skuldtaksdebaclet 2011 var ett paradexempel - och många befarar att en fortsatt cirkusartad valrörelse skulle kunna få liknande effekter.

Hittills har det dock varit svårt att se någon direkt koppling mellan det pågående presidentvalet och den pågående börsoro, även om ett utspel från Hillary Clinton kring hårdare regleringar inom läkemedelsbranschen skrämde slag på just den sektorn i september – med stora kursnedgångar som följd.

Det verkar dessutom som att marknaden har blivit mer luttrad efter 2011. Repriser av liknande storgräl i Washington har inte fått samma genomslag på marknaden.

Kanske kan börsen istället dra en suck av lättnad när det stora och stökiga startfältet av presidentkandidater tunnats ut lite till. Valår brukar nämligen vara bra år på börsen, även om det ibland dröjer innan det vänder uppåt. Det resonemanget stöds av historisk data. Exempelvis var valet 1996 en enkel fråga om återval för Bill Clinton, och Dow Jones-index backade bara måttligt. 2004 låg däremot George W Bush i jämn närkamp med John Kerry, och osäkerheten bidrog till att marknaden inte bottnade förrän långt in i oktober, bara några dagar innan valet.

Det historiska mönster som säger att valår är bra för Wall Street måste den här gången dessutom ställas mot en rad andra faktorer, som har bidragit till ett surt humör under inledningen av 2016.

Flera av dessa kommer utifrån, som avmattning i Kina, signaler om minskad handel i världen samt fortsatt oro i Europa. Lägg till det ett lågt oljepris, som bland annat har slagit hårt mot börskurser i stora energibolag. Oljan har i tandem med en stärkt dollar också tagit ett bett ur börsbolagens marginaler.

Bolagsvinsterna är på väg att krympa för tredje kvartalet på raken i nästa rapportsäsong, något som har fått många ekonomer att flagga för ökad risk för recession.

Att en sur börs och en måttlig motvind för många amerikanska företag skulle smitta av sig på konsumenternas köplust, som hittills har varit god trots motgångar inom tillverkande industri, är en vanlig farhåga. Förhoppningsvis är den överdriven. Men sannolikheten för att krympande bolagsvinster kommer att följas av mindre aktieutdelningar och färre återköp på börsen är betydligt större. Samma sak kan sägas om investeringsviljan bland företag.

Kanske kan det hårda tonläget i årets valrörelse i sig utgöra en risk. Donald Trumps retorik, som av opinionsmätningar att döma verkar gå hem hos många, handlar uteslutande om att USA:s ekonomi är i urbota dåligt skick. Även vänstermannen Bernie Sanders bygger sin kampanj på ekonomiskt missnöje, även om det till stor del handlar om fördelningsfrågor. Sådan retorik riskerar att övertrumfa makroekonomiska signaler om ekonomisk styrka.

Allt sammantaget är det svårt att känna någon omedelbar optimism för den amerikanska aktiemarknaden.

Därför skulle en dos klarhet kring valutgången vara välkommen. En sådan kan komma efter den så kallade supertisdagen den 1 mars. Primärvalrörelsen får då utfallet av dryga dussinet delstater, vilket kan rensa i startfältet.

Om exempelvis Donald Trump och Hillary Clinton kristalliseras fram som de slutgiltiga kandidaterna skulle det kunna få marknaden att andas ut.

De flesta bedömare på Wall Street som Di har talat med är dessutom övertygade om att ett sådant val skulle bli en lätt match för Hillary Clinton. Samma människor har visserligen underskattat Donald Trump redan från starten. Men en demokratisk seger vore, åtminstone av historien att döma, goda nyheter för aktiemarknaden.

Årlig kursutveckling från 1944 tills i dag visar på genomsnittliga uppgångar i börsindexet S&P 500 om nästan 10 procent per år med demokratisk president, jämfört med 5,5 procent för republikanskt styrda år. Bästa börspresidenten i modern tid var Bill Clinton, med en snittuppgång på 16,6 procent per år. George W Bush var sämst, med en nedgång på 4,3 procent per år, ett medeltal som förstås tyngs av finanskrisens stora börsras.

Det finns många orosmoln över USA. Men det faktum att den underliggande ekonomin fortfarande är robust samt att Hillary Clinton fortfarande är den kandidat som har störst chanser att vinna presidentvalet borde ses som två ljusglimtar i börsmörkret.

Tyck till