Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Kraftjätte kräver slopade skatter

Staten kommer att förlora varenda krona av de årliga skattemiljarderna från kärnkraften även om regeringen inte går med på kraftproducenternas krav.
Det hävdar den finska kraftjätten Fortum som nu uppmanar regeringen att slopa skatterna på både kärn- och vattenkraft.

”Det är en absurditet att tro att staten kan ta ut så höga skatter på den svenska elproduktionen när elpriserna är så här låga. Det fungerar helt enkelt inte”, säger Fortums Sverigechef Per Langer.

Varför det?
”Situationen för speciellt kärnkraften är kritisk. Den vore väldigt svår även utan effektskatten. Elpriset har fallit ytterligare och ligger nu kring 16 öre per kilowattimme och att i det läget ta ut skatt på mellan 50–70 procent av elpriset är orimligt. Nu måste politikerna ta ansvar och agera”, säger Per Langer.

Det fick stor uppmärksamhet när Sveriges största kraftbolag, Vattenfall, i början av året i en intervju i Di varnade för att samtliga kärnkraftsreaktorer är akut hotade på grund av dålig lönsamhet. Statens eget bolag kräver att skatten på kärnkraft avskaffas helt. Även Uniper som är delägare i samtliga de svenska reaktorerna gav sedan samma bild.

Varningarna om att kärnkraften riskerar att snabbavvecklas kan enligt Svenska Kraftnät leda till ökad risk för elkris och extrema elpriser. Energiminister Ibrahim Baylan har lovat att vidta åtgärder men har ännu inte presenterat några konkreta förslag.

Nu trycker också Fortum, som äger stora andelar i både Forsmark och Oskarshamn, på larmknappen.

”För att driva kärnkraftverken vidare krävs lönsamhet, annars måste man agera. Ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv är det därför rationellt att stänga om inget görs för att sänka våra kostnader”, säger Per Langer.

Fortum är noterat på Helsingforsbörsen och majoritetsägt av finländska staten. Enligt bolaget borde frågan om att slopa effektskatten vara lätt för regeringen, trots att det handlar om mellan 4–5 miljarder kronor i årliga skatteintäkter.

”Med skatten är kärnkraften i Sverige en omöjlighet av lönsamhetsskäl, och om verken läggs ned försvinner ju skatteintäkterna. Med tanke på att elförsörjningen står på spel borde valet vara självklart”, säger Per Langer.

Fortum, som också är en av de största ägarna av vattenkraft i Sverige, pekar på att även vattenkraftskatten bör sänkas eller tas bort helt. Detta efter att kontrakten på elterminsmarknaden har fallit till nya bottennivåer de senaste veckorna och satt ytterligare press på den redan dåliga lönsamheten.