ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Johan Wiktorin: Nödvändigt tolka sociala medier rätt

  • Johan Wiktorin är vd för konsultbolaget Brqthrough och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin, med ett förflutet som militär, bland annat i underrättelsetjänsten.

De sociala medierna förändrar våra liv och våra samhällen i rask takt. För det offentliga och näringslivet fungerar de som värdefulla kommunikationskanaler med medborgare och kunder. Men tolkningen bjuder på många fallgropar.

Ett av de vanligaste felen man kan göra när det gäller att förstå sin omvärld genom Facebook och Twitter är att inte säkerställa ett representativt urval av befolkningen eller kundgruppen. Om nästan alla av femtio kommenterande konton uppvisar negativ semantik kring en produktlansering, vad tycker då de andra femhundratio miljonerna i EU?

Informationen från källorna måste dessutom valideras på olika sätt. Annars riskerar man som uppdragsgivare att förlita sig på ensamma källor. Informationen måste prövas mot mer solida undersökningsresultat. Den virala kampanjen som snurrar kring en viss politisk fråga, stämmer den med SCB senaste undersökning?

En analytiker måste också ta ställning till uppsåtliga fel. Att skaffa sig tillgång till sociala medier är enkelt och kan göras med hög grad av anonymitet. Studier uppskattar att mellan 5 och 40 procent falska konton förekommer i våra sociala medier, vilket kan påverka undersökningsresultaten starkt. Alla dessa utfall på Instagram mot våra tjänster, är de orkestrerade eller symptom på reella problem vi har?

På säkerhetssidan ser det däremot lite bättre ut. Många brottslingar eller anställda som uppträder illa har ingen aning om vad man kan läsa ut av sociala medier. En hel del digitala spår kan upptäckas och internet glömmer aldrig, även om man uppvaktar sökmotorn Google och begär att få uppgifter borttagna. Problemet är här snarare att lokalisera rätt informationselement och knyta ett visst påstående till ett så kallat äggkonto på Twitter, så att lagliga åtgärder har ett stöd i en beviskedja.

En annan svårighet på säkerhetssidan är tidsaspekten. Eftersom informationsmängderna är gigantiska hamnar man ofta i efterhand. När något har skett kan man undersöka vad som hände och få viktiga pusselbitar via olika konton, men att förebygga kräver en medveten strategi och en genomarbetad struktur. Bevakningen vid de största idrottsarrangemangen underlättas numera på det sättet.

Falsk information måste kunna upptäckas på sociala medier. Man måste kunna reagera snabbt mot beskyllningar som är uppdiktade eller bottnar i missförstånd. Som arbetsgivare kan man också förlora värdefull information. Det kan ske genom blogginlägg och eller professionella sidor som Linkedin, som kan ge konkurrenterna riktig prisinformation eller röja planer och strategier.

Många gånger handlar det om att utbilda sin personal. En positiv attityd till de anställdas användning av sociala medier, men med klara anvisningar om oacceptabla beteenden är en god grund att stå på. Konkreta exempel, där andras anställda röjt information har oftast en omskakande effekt som kan medvetandegöra den enskilde om risker.

Nordiska företag och förvaltningar kan vinna mycket på satsningar i att förstå de sociala medierna bättre. Det är unga medium som ännu inte är särskilt utforskade och nya varianter tillkommer ständigt. Här finns mycket kunskap och i förlängningen pengar att hämta. Annars riskerar vi att styras av de högljudda och anekdotisk bevisning.

Tyck till