ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ulf Petersson: Goda utdelningsutsikter i Swedbank 

Swedbanks vinst före skatt på 150 miljoner kronor för fjärde kvartalet blev sånär som på 1 miljon kronor exakt lika hög som motsvarande period 2014. Det var däremot 150 miljoner kronor sämre än vad aktiemarknaden hade förväntat, vilket berodde på att kreditförlusterna ökade.

Swedbankchefen Michael Wolf förklarar den ökade kreditförlusten med ett engagemang på den svenska marknaden.

När det gäller den allmänna kreditförlustnivån anser han att den ligger kvar på en låg nivå och att oljeprisfallet ännu inte har påverkat kreditförlusterna i bankens norska verksamhet.

Den glada överraskningen i rapporten var att den svenska verksamheten undantaget den enskilda kreditförlusten. Vinsten i den svenska bankrörelsen ökade med 13 procent före kreditförluster under det fjärde kvartalet, vilket var en klar förbättring jämfört med tidigare kvartal under 2015.

Den stora plumpen i bokslutet var att kostnaderna har ökat på storföretagssidan och i Norge.

När det gäller utdelningen som har kommit att bli en nyckelfaktor under denna rapportsäsong sänkte Swedbank aktieutdelningen med 65 öre till 10,70 kronor per aktie. Det var lägre än de 10,80 kronor som marknaden hade hoppats på, men följer trots allt Swedbanks utfästelse att dela ut 75 procent av vinsten.

Swedbankchefen säger sig också vara komfortabel med att fortsätta att dela ut 75 procent av vinsten och ändå uppfylla såväl myndigheternas som bankens egen målsättning om lämplig soliditet. Eftersom Nordea övergav sitt 75 procents-mål är Swedbank idag den bank som har mest offensiv utdelningspolitik.

Framtida utdelningsutsikter och den svenska bankrörelsens goda resultat hjälpte dock inte Swedbankaktien i den inledande börshandeln. Marknaden tog fasta på att vinsten var sämre än väntat och aktien backade knappat två procent på morgonen.

Skulle den fortsätta ned mer än så öppnas ett litet köpläge med tanke på de goda utdelningsutsikterna.

Tyck till