ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Melker Schörling stärkte resultatet kraftigt

Investmentbolaget Melker Schörling redovisar ett resultat efter skatt på 8.858 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (4.244). Resultatet per aktie uppgick till 74:38 kronor (35:63).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 490 kronor och den 18 februari 456 kronor.

En utdelning om 3:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2015 (2:65).

Tyck till