ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Hemfosa ökade hyresintäkterna kraftigt

Fastighetsbolaget Hemfosas hyresintäkter för fastigheter uppgick till 624 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (422).

Driftöverskottet blev 437 miljoner kronor (272) och förvaltningsresultatet uppgick till 405 miljoner (179).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 383 miljoner (356), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 15 miljoner kronor (-49).

Efter skatt blev resultatet 573 miljoner kronor (552), vilket motsvarade 4:13 kronor per aktie (4:12).

En utdelning om 4:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2015 med utbetalning kvartalsvis.

Tyck till