ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

FI granskar avgifter i Catellas hedgefond

  • HADE INTE GODKÄNTS I DAG. Finansinspektionen godkänner inte längre avgiftsmodeller av Catella Hedges typ. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Catella Hedge, med 15 miljarder kronor i förvaltat kapital, hade inte godkänts om den startades i dag.
Det beskedet ger Finansinspektionen, FI, sedan Di bett myndigheten att granska hedgefondens avgifter.

Catella Hedge är en av Sveriges största hedgefonder och har genom åren fått ett antal utmärkelser. Men 2016 har inletts dåligt – i januari backade fonden 2,7 procent, vilket är en av de sämsta månaderna sedan starten 2004.

Hedgefonder tar normalt ut en fast avgift på 1–2 procent årligen samt en prestationsbaserad avgift på 20 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex, så även Catella Hedge.

De flesta hedgefonder använder sig också av ett så kallat high water mark, eller tröskelvärde, vilket innebär att en fond som backat måste nå sin tidigare högstanivå innan den återigen kan ta ut en prestationsbaserad avgift.

Redan i en rapport från 2006 gjorde FI bedömningen att prestationsbaserade avgiftsmodeller som inte kompenserar för tidigare underavkastning inte ska förekomma. FI riktade även kritik mot fonder som nollställer nivån för beräkning av den prestationsbaserade avgiften vid årsskiften.

Sedan dess har FI inte godkänt fonder med den här typen av avgiftsmodeller då de inte anses skäliga. Men Catella Hedge, som startade redan 2004, har lyckats undvika de skärpta reglerna.

”En eventuell kvarvarande underavkastning, eller så kallad loss carry forward, kan flyttas mellan kalendermånader, men dock inte från ett kalenderår till ett annat”, står det i fondbestämmelserna.

I praktiken innebär det att om 2016 slutar med en nedgång skulle Catella Hedge ändå kunna ta ut en prestationsbaserad avgift igen från och med 2017.

Erik Lindholm, biträdande avdelningschef för konsumentskyddstillsyn på FI, säger att FI numera inte tillåter sådana skrivningar.

”Vår bedömning är att den här fonden inte hade godkänts i dag”, säger han.

”Men när vi har beviljat ett tillstånd kan vi inte bara upphäva det hur som helst.”

Även hedgefonden Aktie-Ansvar Graal, med ett förvaltat kapital på drygt 1 miljard kronor, gör som Catella.

”Fonden nollställer beräkningen för resultatbaserad avgift varje årsskifte”, står det i faktabladet.

Hur många sådana här fonder finns det egentligen?
”Jag skulle bli förvånad om det var så många fler än de här två. I någon mån är det frustrerande att de inte har ändrat på det självmant”, säger Erik Lindholm.

”Vi kommer att titta på det och se vilka åtgärder som är rimliga.”

Di har sökt företrädare för Catella utan framgång.

Tyck till