ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Björn Borg höjer utdelningen rejält

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 7,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (5,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:29 kronor (0:18).

Nettoomsättningen uppgick till 153 miljoner kronor (135).

Bruttomarginalen uppgick till 51,8 procent (54,1).

Rörelseresultatet blev 14,6 miljoner kronor (3,6).

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2015 (1:50). Utskiftningen föreslås ske genom ett automatiskt inlösenförfarande, där varje aktie delas upp i en ordinarie och en inlösenaktie.

Tyck till