ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Viktor Munkhammar: Proffsen deppar

Proffsplacerarna ser dystert på de ekonomiska utsikterna och har skruvat upp kontantandelen i portföljerna till den högsta nivån sedan 2001. De pengarna tycks ha satts i arbete de senaste dagarna.

Bank of America/Merrill Lynch gör varje månad en enkät med institutionella placerare med frågor om exempelvis tillväxt- och vinstutsikter, likviditetsförhållanden, risker och hur den egna portföljen ser ut just nu.

Det är ingen brist på sådana enkäter på finansmarknaden, men BofA/ML:s är bra på två sätt. För det första vänder sig till ett stort antal placerare över hela världen. För det andra har den gjorts länge - vissa av tidsserierna sträcker sig tillbaka till mitten av 1990-talet - vilken möjliggör historiska jämförelser.
Februarirapporten är dyster läsning.

Investerarnas syn på den globala tillväxten försämrades rejält och netto 16 procent räknar nu med svagare ekonomisk utveckling det närmaste året. Det innebär att 58 procent tror på svagare tillväxt och 42 procent på starkare. Noteringen är den sämsta sedan december 2011.

Netto 25 procent tror att bolagsvinsterna kommer att minska det närmaste året. Så dystra har proffsen inte varit sedan augusti 2012. Andelen som vill att företagen stärker sina balansräkningar är den högsta sedan juni 2010, medan andelen som i stället vill att de investerar mer har sjunkit till den lägsta nivån sedan 2012.

Risk- och likviditetsindexet ligger också på den lägsta nivån sedan 2012, liksom andelen som tror att långa räntor ska sjunka det närmaste året, andelen som tycker att finanspolitiken är för restriktiv och andelen som tycker att penningpolitiken är för stram.

När det gäller synen på Kinas tillväxtutsikter får man gå tillbaka till december 2008 för att hitta en svagare notering. Samtidigt har recession i USA seglat upp som den största risken på placerarnas radar.

Dystert som sagt. Så dystert att förvaltarna har dragit upp kontantandelen i sina portföljer till i genomsnitt 5,6 procent. Det kanske inte låter mycket för en vanlig dödlig småsparare men för proffsen - jagade av jämförelseindex - är det en anmärkningsvärd nivå. Faktiskt den högsta sedan november 2001 när it-bubblan nyligen hade spruckit och två månader efter 9/11-attackerna.

Med så mycket kontanter vid sidlinjen krävs inte mycket för att de snart ska sättas i arbete igen. De senaste dagarnas kraftiga börsuppgångar är ett tecken på att de parkerade pengarna nu flödar tillbaka in på marknaderna igen.

Om det räcker för att mer beständigt vända börserna återstår att se. En gissning är att proffsplacerarna i så fall måste bli något mer optimistiska om de mer grundläggande ekonomiska förutsättningarna.

BofA/ML:s enkät
Enkäten gjorde 5-11 februari. Den besvarades av 165 förvaltare med tillsammans motsvarande 4 200 miljarder kronor under förvaltning.

Tyck till