ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ratos vd tror på repris 2016

  • AVFÄRDAR SPEKULATIONER. ”Jag utesluter inte att vi kommer att gå in med pengar i Aibel, men det handlar i så fall inte om en miljard kronor”, säger Ratos vd Susanna Campbell. Foto: Rebecka Uhlin

Ratos avslutade 2015 bättre än befarat. Den sammanlagda rörelsevinsten i dotterbolagen ökade med 6 procent under fjolåret.
Vd:n Susanna Campbell tror att vinsten ökar ungefär lika mycket i år.

Ratos bokslut blev bättre än prognosen i samband med niomånadersrapporten. Då räknade investmentbolaget med att en vinstnedgång under det avslutande kvartalet skulle innebära en oförändrad rörelsevinst på helåret, borträknat engångseffekter.

Under fjärde kvartalet stannade nedgången på 7 procent, vilket gjorde att Ratos rörelsevinst, justerat för ägarandelar i portföljbolagen och engångseffekter, steg med 6 procent till drygt 1,4 miljarder kronor under helåret 2015.

Det norska byggbolaget Hent och vindkraftunderleverantören Diab var de bolag som bidrog mest till vinstökningen. GS Hydro, som säljer rörsystem till olje- och marinindustrin, tyngde resultatet mest med ett vinstfall på nästan 80 procent under året.

Hur vill du beskriva 2015?
”Det har varit ett händelserikt år. Vi har sålt två bolag och köpt fyra där i varje fall tre har en tydlig tillväxtprofil.”

”När det gäller portföljbolagen har det varit en blandad utveckling. Byggbolaget Hent, Bisnode och vin- och spritföretaget Arcus tycker jag avslutar året bra. Det norska oljeservicebolaget Aibel gör bra ifrån sig trots den utmanande marknaden. Aibels orderingång var rekordstor under 2015”, säger Susanna Campbell.

Det har spekulerats i att ni skulle vara i behov av att stödja Aibel med miljardbelopp. Hur ser du på det?
”Jag har sett de spekulationerna och förstår inte varifrån de har fått den siffran. Skulle vi gå in med 1 miljard kronor i Aibel skulle bolaget i dag vara helt skuldfritt. Och jag förstår inte varför ett bolag som Aibel, som är lönsamt och har en rörelsevinst på 278 miljoner kronor även efter engångskostnader, inte skulle ha några lån. Jag utesluter inte att vi kommer att gå in med pengar i Aibel, men det handlar i så fall inte om en miljard kronor.”

I bokslutet gör ni däremot en stor nedskrivning av tågunderhållningsföretaget Euromaint. Varför?
”Vi har sålt det förlustbringande tyska verksamheten och skrivit ned värdet av Euromaint med 480 miljoner kronor. Vi såg helt enkelt att det skulle ta för lång tid och för mycket kraft att vända Euromaint efter att kunderna valt att sköta tågunderhållen i egen regi. Det var ett viktigt beslut. När det däremot gäller Diab har vi valt att stödja bolaget allt sedan den kraftiga nedgången för vindkraften 2012. Nu efter tre års arbete ser vi att omstruktureringen äntligen bär frukt.”

Hur ser du på 2016?
”Förutsättningarna är goda att sammantaget öka resultatet lika mycket som under fjolåret.”

Efter vårens aktieutdelning kommer Ratos att ha en nettokassa på nästan 3 miljarder kronor. Hur vill du använda den?
”Jag skulle gärna köpa företag. Det har varit en väldigt stor konkurrens om kvalitetsbolag det senaste året och börsen har varit beredd att betala bra för fina nyintroducerade bolag. Nu är det skakigare på börsen och det kan göra att vi får det lättare att köpa bolag till rätt pris.”

Tyck till