ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Norrländsk fond överlever

  • VILL GYNNA NORR. Näringsminister Mikael Damberg. Foto: Maja Suslin

Efter en norrländsk S-revolt får det nedläggningshotade statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation leva kvar ett tag.
Det är beskedet från näringsminister Mikael Damberg (S).

Den utredning som i somras bland annat kom fram till att det geografiskt inriktade riskkapitalbolaget Inlandsinnovation ska slås ihop med Fouriertransform till den nya paraplyfonden Fondinvest har stött på kritik från flera remissinstanser i norra Sverige, vilket Di tidigare har rapporterat.

Även bland tunga S-politiker i norra Sverige har frågan väckt starka känslor och personer med insyn beskriver det som något av ett uppror.

”Ju längre norrut man kommer desto mer förbannad är man”, säger en av dem.

Enligt Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten, har initiativen varit många för att få regeringen att garantera att det statliga riskkapitalet till norra Sverige inte sinar när Inlandsinnovation skrotas.

”Vi är fundersamma och oroade”, säger han.

Två S-profiler som haft framskjutna roller i lobbyingoffensiven är Luleås kommunalråd Niklas Nordström, som har goda kontakter med näringsminister Mikael Damberg, och Västerbottens regionråd Erik Bergkvist, erfar Di.

”Inlandsinnovation har haft ett fokus på norra Sverige och försvinner det måste vi veta att det finns annat som kan väga upp det”, säger Niklas Nordström.

Nu kommer nya besked om Inlandsinnovation: Det blir ingen omedelbar nedläggning.

”Inlandsinnovation ska ingå som ett dotterbolag i det nya Fondinvest för att på ett ansvarsfullt sätt förvalta de bolag som Inlandsinnovation har i dag”, säger näringsminister Mikael Damberg till Di.

Dotterbolaget ska förvalta befintliga innehav och hantera följdinvesteringar, medan överskottsmedel ska gå till den nya fondstrukturen, enligt Mikael Damberg.

”Långsiktigt ska vi gå över till en ny struktur som innebär att vi har Fondinvest”, säger han och pekar på att förslaget med en ny fond för att finansiera demonstrationsanläggningar och utökade möjligheter att stötta lokala affärsänglar gynnar investeringar i norra Sverige framöver.

Den 2 miljarder kronor stora fonden har sina två största investeringar i alpina Grönklitt- och Branäsgruppen, men större delen av fondmedlen har legat outnyttjade.

För en vecka sedan kom beskedet att den Europeiska Investeringsfonden, EIF, har tecknat ett avtal med Norrlandsfonden för att öka utlåningen till små och medelstora företag i Norrland med 500 Mkr.

I mars lägger regeringen proposition om en ny fondstruktur till riksdagen.

Tyck till