ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Di:s experter: Så går börsen

Stockholmsbörsen är ned med 19 procent sedan toppen den 27 april och slagen är ovanligt stora.
På Di:s Analysredaktion råder det också ovanligt delade meningar – har vi det värsta bakom oss eller blir det ännu värre?

Det är mycket som skrämmer just nu. Går Kina in för en hårdlandning? Blir oljeberoende tillväxtländer och råvarusektorn den tredje vågen i skuldkrisen som har pågått i olika former sedan 2008? Vilka obehagligheter kan dyka upp i bankernas balansräkningar? Vänder världens största ekonomi USA från bräcklig återhämtning till recession? Vilka länder blir offren i valutakriget?

Alla frågor kokar ned i en oro för den globala tillväxten och hur det slår mot bolagens vinstförutsättningar.

Å andra sidan har vinstvärderingen på Stockholmsbörsen kommit ned till tioårssnittet, samtidigt som direktavkastningen är högre än normalt. Och centralbankerna står liksom tidigare redo att göra allt de kan och lite till, till och med Fedchefen Janet Yellen pratar nu om minusränta.

Sedan den 27 april i fjol, då Stockholmsbörsens OMXSPI-index toppade, har de negativa faktorerna hållit i taktpinnen och sänkt börsen med 19 procent. Men de senaste tre handelsdagarna är index upp med nästan 6 procent.

Frågan är om det här är vändningen – eller bara ett kortlivat lättnadsrally i en fortsatt nedgång?

Analysredaktionen guidar dig dagligen på finansmarknaden – såväl vad gäller utvecklingen i stort som enskilda aktier. Även i detta svåra marknadsläge vill vi ge dig de bästa förutsättningarna att fatta bra beslut och våra fyra börsexperter – Henrik Mitelman, Ulf Petersson, Jan Glevén och Mikael Vilenius – har därför på varsitt håll gått till botten med nyckelfrågorna som avgör börsåret.

Nedan kan du syna vad de anser om vinsterna, riskaptiten, börsklimatet, värderingen, viktigaste faktorerna och personerna som kan förändra allt.

Att en av våra experter argumenterar för en rejäl börsvändning, två att året slutar kring nollan och en att vi får ett stort minus, det första sedan 2011, speglar hur svårt det är att förutspå hur placerarna som kollektiv ska agera. Speciellt på en marknad som har nerverna utanpå kroppen och som är beredd att vända kappan efter minst lilla vindpust.

Här har du våra bästa bitar för att lägga börspusslet 2016. Om 45 veckor vet vi hur det ser ut.

 

 

VINSTERNA
Varje år 2011–2015 har överoptimistiska analytiker tvingats skriva ned sina resultatprognoser under året och 2016 har börjat på samma sätt, ned med 4 procent. Nu när bokslutssäsongen är på upploppet, vilka slutsatser drar ni för bolagens omsättning, marginaler och vinster 2016 och 2017?

Henrik Mitelman: Rapporterna kom ut som väntat. Industriföretag verksamma i Kina möter en småtrist efterfrågan och att sälja utrustning till oljesektorn är ingen hit i dagsläget. Överraskningen framöver skulle bli om Kina repar sig och oljesektorn överlever. Jag tror på en ganska normal global tillväxt under de kommande åren, varken något fantastiskt eller hemskt. När omsättningen väl ökar tenderar marginalerna att följa efter. Med tanke på det negativa sentimentet räcker det för att överraska positivt.

Ulf Peterson: Omsättningen är normalt mer förutsägbara än vinsten och det är därför oroväckande att försäljningsprognoserna i år redan har dragits ned med drygt 2 procent utan att det har fått ett större genomslag på vinstprognoserna. Under 2002, 2003, 2008 och 2009 sänktes vinstprognoserna till slut med i genomsnitt 30 procent. Det är år då omsättningsprognoserna har visat sig vara överdrivna. Ett så stort vinstprognosfall skulle påverka börskurserna mycket negativt. Dagens värdering och riskprofil gör att marknaden maximalt klarar ytterligare 4 procents vinstprognosneddragning utan att börskurserna faller.

Jan Glevén: För Stockholmsbörsens största bolag väntas vinsterna öka med 6 procent under 2016. För 2017 väntas knappt någon ökning alls. Det får ändå sägas vara lågt ställda förväntningar. Under de goda åren, innan finanskrisen bröt ut, ökade vinsterna betydligt mer, omkring 20 procent. Det kan ge en fingervisning om potentialen. 2013 och 2014 var hyfsade vinstår med en ökning på cirka 10 procent. 2015 blev dock en besvikelse med ett mindre vinstfall och kurserna har rättmätigt fallit.

Mikael Vilenius: Storbolagens vinster har stått och stampat sedan 2012. Det blir da capo under första halvåret med fortsatt svag organisk tillväxt, prispress, tuffa tider för investeringsvaror och en kostsam minusränta för bankerna. Under andra halvåret blir det mindre av lägre tillväxt i Kina, kollapsade råvarupriser, urholkade statsbudgetar i råvarutunga länder och låg inflation och mer av positiva effekter från spargrepp, lägre råvarukostnader och hushåll i väst som vågar sätta sprätt på mer av sitt växande konsumtionsutrymme. Med bättre tillväxt i USA och Europa börjar vinsterna klättra långsamt, upp med 0–5 procent i år och lite mer under 2017.

RISKAPTITEN
Placerarna har på oro för recession, hårdlandning i Kina, kraftiga olje- och metallprisfall och befarad skuldkris för tillväxtländer sänkt Stockholmsbörsen med 19 procent sedan toppen den 27 april i fjol. Vilken faktor skrämmer er mest just nu?

Henrik Mitelman: Jag är inte orolig för konjunkturen. Den går upp och ned. Detsamma gäller oljepriset. Nu är det besvärligt för oljemagnater i Dallas, men för världsekonomin är det bara bra när priset sjunker och köpkraften ökar. Min största oro rör centralbankerna, att investerare tappar tilltron till borttagandet av räntan, att man plötsligt inser att det är galet med negativa räntor.

Ulf Peterson: Det som oroar mest just nu är de stora rörelserna på alla tillgångspriser som riskerar att leda till att det dyker upp förluster på oväntade håll och som i sin tur adderar ytterligare osäkerhet på finansmarknaderna. Banksektorns stabilitet kommer att vara en nyckelfråga under året liksom utfallet av Storbritanniens EU-omröstning som förväntas ske under sommaren.

Jan Glevén: Det är ett flertal faktorer som har samverkat och påverkat börsen i negativ riktning. Utgångspunkten är alltjämt att värderingen har varit för hög. Skulle efterfrågan vika på bred front finns det anledning till oro. Det har vi ännu inte sett och recessionsrisken är inte överdrivet hög.

Mikael Vilenius: Kina är moder till nästan alla stora risker under 2016. Välj värsting själv. Är det hur snabbt ekonomin saktar ned eller hur illa det är ställt med lönsamhet och balansräkningar för den statligt ägda tunga industrin? Eller är det kinesernas bristande krismedvetande, ett upptrappat valutakrig som tvingar andra tillväxtländer att följa efter och riskera en dollarskuldfälla eller den höga politiska risken?

BÖRSKLIMATET
Stockholmsbörsen har stigit fyra år i rad. 2016 har börjar kraftigt nedåt för nästan alla aktier. Vad blir det för typ av börsår under resten av 2016?

Henrik Mitelman: Det är hoppfullt att de flesta aktörer har blivit så hopplöst pessimistiska. Då kan minsta livstecken applåderas. Nu är det inne att tala om hur stökigt det är och att det gäller att välja rätt aktier. Så är det alltid. Men jag tror att det hela lugnar ned sig och att börsen lyfter.

Ulf Peterson: Om man utgår från att finanssektorn kommer att vara i fokus innebär det att bolagens finansiella ställning också kommer att ligga högt på dagordningen. Det betyder att storbolag gynnas framför småbolag, värdebolag framför tillväxtbolag och finansiellt starka bolag framför mindre kapitaliserade bolag.

Jan Glevén: Det kan bli stökigt på börsen ett tag till för att sedan stabiliseras under det andra halvåret. Så länge de fundamentala delarna i bolagen är på plats kommer vi så småningom att se en fas då börsen återhämtar sig. I en tidig uppgångsfas brukar de större bolagen ha en tendens till att gå bättre än småbolag. Där kommer vinnarna att finnas.

Mikael Vilenius: Räkna med att det kommer att vara höstligt lynnigt tills kurserna har fallit 10–20 procent ytterligare, västvärlden börjat visa tydliga tillväxttecken eller den amerikanska centralbanken kovänder och börjar stimulera mera igen.

VÄRDERINGEN
Räntorna är rekordlåga. Medianbolaget på Stockholmsbörsens OMXS30-lista värderas till 14 gånger analytikernas resultatprognos för 2016 och ger en direktavkastning på 3,9 procent. Är börsen dyr eller billig?

Henrik Mitelman: I mina ögon är den billig. Visst kan billigt bli ännu billigare, men någon bubbelvärdering är det minsann inte. Det är obligationsmarknaden som är dyr, inte aktiemarknaden. För alla med ett längre perspektiv handlar det under 2016 om att fyndköpa. Johan Forssell, vd för Investor, sa på ett Di-evenemang förra veckan att investmentbolagets bästa affärer har gjorts under dåliga tider. Det är tänkvärt.

Ulf Peterson: Börsen är billig givet värdering, räntenivåer och direktavkastning. I det korta perspektivet är det dock många fler faktorer än värdering som avgör börsutveckling. En sådan faktor är marknadens riskaptit och självförtroende. Riskaptiten har gått ned de senaste månaderna och det som kan återställa förtroendet är resolut agerande från centralbanker och politiken. Det avgör börsåret 2016.

Jan Glevén: Börsen kommer från höga förväntningar där p/e-talet låg på omkring 17 som högst förra året. Med fallande kurser har värderingen blivit mer rimlig, p/e 14 för årets vinster. Det lämnar utrymme för positiva överraskningar. Sådana var det få av i det senaste kvartalet. Endast 17 procent av storbolagen lyckades överträffa vinstprognoserna och premieras med en kursuppgång. Om första kvartalet blir botten lär vi se ökad aptit bland börsens aktörer framöver.  

Mikael Vilenius: Värderingen är varken hög eller låg. Långsiktigt går det att räkna hem aktier med 5 procents årlig vinsttillväxt och en direktavkastning på 4 procent. Men utan ett tydligt realäge och med vinster som växer långsamt, analytiker som tvingas skruva ned sina vinstprognoser och utdelningar som har slutat växa räcker det inte för att bryta börsens nedåttrend på egen hand.

FAVORITINDIKATOR
Vilken faktor blir viktigast för hur börsen går 2016?

Henrik Mitelman: Nu är det en galen och väldigt flödesstyrd marknad där aggressiva säljare dominerar. Framför allt handlar det om att vissa oljeländer säljer sina aktier för att kompensera för de bristande oljeintäkterna. När detta säljtryck avtar vet vi inte, men en dag sker det. Då blir det åter fokus på vinstutveckling.

Ulf Peterson: Marknadens riskaptit. VIX-index, som visar förväntade börssvängningar, mäter just detta. En nästan lika viktig faktor är oljepriset som det senaste året har blivit en temperaturmätare på börsklimatet. Ett högre oljepris skulle i dag tolkas positivt av aktiemarknaden.

Jan Glevén: Börsen styrs av vinstutvecklingen. Att sätta börsvärde i relation till vinstprognos ger därför en övergriplig guidning om i vilken fas börsen befinner sig i. Sambandet har historiskt fungerat bra som en värdemätare. Mätt som p/e-tal ligger Stockholmsbörsens värdering nu strax under tioårssnittet på 14,6.

Mikael Vilenius: Feds styrränta. Premiärhöjningen gillades. Men nu är dragkampen i gång igen mellan recessionsoroliga investerare som sänker börs och marknadsräntor medan Fed stoiskt håller emot. Historiskt har placerarna vunnit. Men Fedchefen Janet Yellen lär bjuda på hårt motstånd.

NYCKELPERSON
Vem blir jordens viktigaste människa för Stockholmsbörsens utveckling under 2016?

Henrik Mitelman: Presidentvalet i USA kommer att spela stor roll. Att en gränslös populist som Donald Trump kan bli världens mäktigaste person är obehagligt. Risken att han blir vald är tack och lov begränsad. Nästan lika oroande är att ledande demokrater och numera även republikaner profilerar sig som frihandelsovänner. Hoppet står till att de ljuger.

Ulf Peterson: Återigen är det politiken och penningpolitiken som står i fokus, eftersom marknaden behöver hjälp för att utvärdera verkligheten. Valet står mellan Fedchefen Janet Yellen och den brittiske premiärministern David Cameron. Jag tror att vi kommer att prata mest om valet i Storbritannien, eftersom utgången är så pass oviss. Valet faller därför på David Cameron.

Jan Glevén: Tveklöst ECB-chefen Mario Draghi. Han är den enda person som har möjligheter att få börsen på bättre humör. Besvikelsen från decembermötet och avsaknaden av tillräckliga stimulanser är tydlig ur börssynpunkt. Nu behövs lugnande besked kring banksektorn och nya innovativa grepp, kanske kommer det redan vid räntebeskedet den 10 mars.

Mikael Vilenius: Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm, bilden, med Fredrik Lundberg och Pär Boman i bakgrunden. Wallenbergarnas bolag tjänar mest pengar. Men Industrivärdens bolag Ericsson, Volvo, Sandvik, SCA, Handelsbanken, Skanska och SSAB förväntas öka sina vinster mest under 2016, har fyra nya vd:ar och väntas ta strukturgrepp.

SLUTSATS
Är det rätt att äga aktier i år och hur går Stockholmsbörsens OMXSPI-index under 2016?

Henrik Mitelman: Jag tror att det är fyndläge på börsen. Det trodde jag i och för sig för en månad sedan också, men varken värdering eller konjunktur talar för en kollaps. För den långsiktige har möjligheter öppnats. Nu har ju dessutom räntan fortsatt ned, vilket gör alternativen till börsen ännu mer oattraktiva. Samtidigt finns det inget som tyder på att en högkonjunktur står för dörren. Därför blir min lite försiktiga gissning plus 10 procent härifrån, alltså att året slutar strax över nollstrecket.

Ulf Peterson: Nej. Som det ser ut i dag kommer 2016 att bli det första börsåret sedan 2011 som börsen backar. Skälet är den osäkerhet som just nu råder i världen, vilket kommer att vara en viktigare faktor än en ganska modest värdering av börsbolagen.

Jan Glevén: Att köpa aktier när värderingen på börsen är under snittet brukar vara en bra strategi som lönar sig med lite horisont. Bolagens balansräkningar är i bättre skick nu än var de var för fem sex år sedan. Många har också höjt utdelningen, vilket ger signaler om högre vinster framöver. En avkastning på 5–10 procent i år medför en uppgång på cirka 15–20 procent från dagens nivåer. Det är rimligt då börsen har nått en normalvärdering. Därför finns det nu anledning att söka sig till aktiemarknaden.

Mikael Vilenius: Alltid svår fråga. Ännu knepigare nu. En växande recessionsoro fortsätter att tynga börsen, men innan halvårsskiftet får bättre tillväxt i USA och Europa den att bottna. Fed klarar sig undan att sänka och högre vinster göder börsen under andra halvåret. Stockholmsbörsen har gett en positiv totalavkastning fyra år i rad. Vid sex av åtta tillfällen sedan 1920 har det blivit minst ett femte år också. Det blir det även i år, men med minsta möjliga marginal.

Tyck till