ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

”Bostadsmålet är ett luftslott”

  • GER LÖSNINGAR. Lennart Weiss, kommersiell chef för Veidekke, Lennart Karlsson, vd för Heba Fastigheter, Robert Jaaniste, vd för Ikano Bostad och Annette Frumerie, vd för Besqab. Foto: Joey Abrait

Lås inte fast er vid marknadshyror och billiga hyresrätter – det krävs en betydligt bättre förståelse av marknaden om ni ska lösa den svenska bostadskrisen.
Det är budskapet till politikerna från Di:s bostadspanel.

Regeringen har precis dragit i gång bostadssamtalen med Vänsterpartiet och oppositionen – målet är 700.000 nya bostäder på tio år.

Lennart Weiss, kommersiell chef för Veidekke, kallar målet ett luftslott.

”Det verkar inte vara någon som tänkt igenom vilken oerhörd mobilisering det skulle kräva, bara att klara finansieringen skulle kräva runt 2 000 miljarder kronor i kapital vilket skulle ställa enorma krav på banksystemet och öka skuldkvoten rejält”, säger han.

Lennart Weiss ingår i den panel som Di har kallat in för att ge svar på vad branschen anser krävs för att lösa den svenska bostadskrisen. De andra deltagarna är Besqabs vd Annette Frumerie, Heba Fastigheters vd Lennart Karlsson och Ikano Bostads vd Robert Jaaniste.

Annette Frumerie tycker ändå att det är positivt att det finns ett mål.

”Bostadskrisen måste lösas gemensamt och det är bra med politiskt gränsöverskridande ambitioner, som nu verkar finnas”, säger hon.

Lennart Weiss nickar.

”Problemet när Boverket kastar ut en sådan där siffra är att den biter sig fast i den politiska debatten, även om den är orealistisk”, säger han.

Oavsett antalet, vad krävs för att få fram fler bostäder?
”Jag tror att vi måste öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ikano har hyresrätter i såväl Stockholm som Malmö och Västerås. Vi ser att omflyttningshastigheten sjunkit på alla tre orterna, och i Stockholm har vi i princip ingen omflyttning alls”, säger Robert Jaaniste.

Bor hyresgästerna kvar eller hyrs lägenheterna ut i andra hand?
”Både och, det finns en problematik med uthyrning i andra hand”, säger Robert Jaaniste.

”Den svarta marknaden är enorm”, säger Lennart Weiss.

Är bostadsbristen delvis ett fördelningsproblem?
”Så är det absolut”, säger Lennart Weiss.

Lennart Karlsson ser en justering av hyressystemet mot mer marknadsmässiga villkor som ett sätt att öka rörligheten.

”I dag är det väldigt stor skillnad mellan hyrorna i nyproduktionen och i det äldre beståndet. En person som bor själv i en stor äldre lägenhet har ofta inga ekonomiska incitament att flytta”, säger Lennart Karlsson.

Robert Jaaniste instämmer.

”I nyproduktionen skulle jag vilja säga att vi redan i dag har marknadshyror och där kan vi se att rörligheten är högre”, säger han.

Lennart Weiss håller med om att det behövs en ny hyresmodell men tycker att vi måste sluta prata om marknadshyror.

”Det leder bara till politisk låsning, dessutom tror jag att de flesta ändå vill ha kvar en modell med partsförhandlingar om hyresnivåerna”, säger han.

Robert Jaaniste anser att det även finns ett annat begrepp som förstör debatten.

”Illusionen om den billiga hyresrätten som ska lösa bostadskrisen. Den finns bara i det gamla beståndet, i många fall är det billigare att köpa en bostadsrätt än att flytta till en hyresrätt”, säger han

Det är också så det ska vara på en fungerande bostadsmarknad, enligt Lennart Weiss:

”I många länder är hyresrätten redan den dyra formen av bostad, det gör att det ska finns en rörlighet som innebär att folk som söker nytt jobb snabbt kan hitta någonstans att bo. Stannar de sedan kvar blir det mer förmånligt att köpa en bostad.”

Hur skulle ni beskriva läget på bostadsmarknaden nu?
”Det senaste ett och halvt året har trycket ökat ganska rejält, vi får många spontansökningar och folk skickar bröllopsfoton och allt möjligt i hopp om att få en bostad”, säger Lennart Karlsson.

Heba bygger just nu nya hyresrätter i Gubbängen söder om Stockholm, och började uthyrningen i januari.

”Vi hade 2.600 sökande till 57 lägenheter”, berättar Lennart Karlsson.

Även hos Besqab, som enbart bygger bostadsrätter, är det stort tryck.

”Allt som är under produktion är i princip redan bokat och sålt”, säger Anette Frumerie.

Vad tycker ni om regeringens bostadspolitik så här långt?

”Det man har tagit fram så här långt är väl ett investeringsbidrag. Det känns inte som att de vågar ta tag i de tuffa frågorna, som den om hyrorna”, säger Lennart Karlsson.

”Att hitta kapital att bygga för är inte problemet i dag så det är bättre att ge bidrag till dem som behöver det”, säger Robert Jaaniste.

Lennart Karlsson instämmer.

”Räntan är redan så låg, så investeringsbidrag ger inga fler bostäder.”

”Då är det bättre att göra som i Norge och stötta resurssvaga gruppen genom startlån och förmånligt bosparande så att de kan köpa en bostad”, säger Lennart Weiss.

Mark uppges ofta vara en flaskhals, upplever ni att det är ett problem?
”Så är det absolut. Om infrastrukturen byggs ut kan vi bygga fler bostäder längre ut”, säger Anette Frumerie.

”Sedan finns det ju redan i dag mark med bra infrastruktur, problemet är att den inte planläggs”, säger Robert Jaaniste.

Som ett exempel nämner han mark utmed pendeltågets sträckning mot Nynäshamn söder om Stockholm.

På frågan om de, om det fanns mark, skulle bygga längs spårdragningen till Nynäshamn svarar panelen unisont ja.

Är långa planprocesser fortfarande ett problem?
”Det tar alldeles för lång tid att ta fram detaljplaner och vi upplever till och med att tidsåtgången hos kommunerna tenderar att öka”, säger Anette Frumerie.

”Kommunen borde kunna bli bättre på att ta hjälp av oss som bygger, det gör de i Solna och Sundbyberg och där går det betydligt snabbare” säger Robert Jaaniste.

Lennart Karlsson ger ett exempel långa processer.

”Vi vill bygga i Farsta och kommunen sa redan för sex år sedan att det var ett prioriterat område, men fortfarande finns det ingen detaljplan.”

Hur många bostäder har ni i produktion och hur mycket skulle ni kunna öka med rätt förutsättningar?
”Heba har tre projekt med 315 lägenheter, och skulle kunna dubbla utan några problem”, säger Lennart Karlsson.

”Ikano Bostad har just nu 1.300 lägenheter i produktion och skulle kunna dubblera, ännu mer om vi fick markanvisningar för hyresrätter som vi gärna vill bygga mer”, säger Robert Jaaniste.

”Besqab har runt 700 bostadsrätter i produktion och skulle inte heller ha något problem att dubbla”, säger Anette Frumerie.

”Veidekke har 1.300 pågående lägenheter just nu och uppåt 2.000 innan året är slut och kan förstås bygga ännu mer än så”, säger Lennart Weiss.

Det förutsätter emellertid, påpekar han, att politikerna gör en korrekt analys av marknaden och att de lyckas göra det trovärdigt att de kommer att lyckas lösa de resurssvagas problem på bostadsmarknaden.

Tyck till