ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bioinvent fyller kassan

  • Foto: TT

Det förlusttyngda bioteknikbolaget Bioinvent gör en nyemission på drygt 230 miljoner kronor och får en ny storägare i den amerikanska läkemedelsinvesteraren Omega Funds.
”Vi räknar med att pengarna ska räcka i minst två år”, säger vd Michael Oredsson.

Kapitalanskaffningen består av två delar – en riktad emission till Omega Funds på 43 Mkr och en företrädesemission till befintliga aktieägare på 191 Mkr.

Bioinvent, som utvecklar läkemedel mot cancer, planerar att dra i gång tre kliniska studier i närtid.

”En del av pengarna ska användas till detta. Men det här är också ett sätt att visa att vi kommer att nå våra milstolpar utan att behöva komma tillbaka till marknaden och be om pengar. En starkare balansräkning är även en stor fördel för oss när vi ska förhandla med framtida partner”, säger Michael Oredsson.

Hur länge kommer pengarna att räcka?
”Nu har vi en ganska positiv intäktsbas med licensavtal och produktion av antikroppar till andra bolag. Så vi räknar med att pengarna ska räcka i minst två år.”

Vad kan du säga om Omega Funds?
”Det är ett investmentbolag som är specialinriktat på läkemedel och som kommer att vara en aktiv storägare. Att bolaget väljer att köpa in sig är mycket validerande för oss och bra för vårt rykte.”

Vad kan Omega Funds bidra med?
”Bolaget har ett stort nätverk och bra kontakter framför allt i USA som vi kan använda oss av.”

Enligt Michael Oredsson gör investeringen Omega Funds till den näst största ägaren i Bioinvent, med 8–9 procent av aktierna.

Om den största ägaren, det holländska bolaget Adrianus Van Herk, med 16 procent av aktierna, ska teckna sin andel i företrädesemissionen är fortfarande oklart. Michael Oredsson kommer själv att teckna sin del.

”Oavsett hur de större ägarna agerar har vi ett antal mycket bra investerare som är beredda att investera i bolaget. Vi har ett bra konsortium som garanterar företrädesemissionen och gärna vill ha aktier, bland annat Familjen Kamprads stiftelse och Crafoordska stiftelsen.”

Teckningskursen i både företrädesemissionen och den riktade emissionen är satt till 1,95 kronor, vilket kan jämföras med tisdagens stängningskurs på 2,69 kronor.

Företrädesemissionen kräver godkännande av en extra bolagsstämma som är planerat till den 18 mars.

Bioinvent har en lång rad nyemissioner i ryggen. Totalt har bolaget hittills tagit in en bit över 1 miljard kronor sedan börsnoteringen 2001.

Efter misslyckade studier föll aktien handlöst 2012 och har sedan dess inte återhämtat sig. De senaste fem åren har aktien rasat nästan 90 procent och bolaget värderas nu till drygt 400 miljoner kronor.

Michael Oredsson kom in som vd under hösten 2013.

”Vi har byggt om bolaget från grunden. Det är ett helt annat bolag än för 2,5 år sedan”, säger han.

Bioinvent släpper sitt bokslut i dag, onsdag. Under de nio första månaderna 2015 gjorde bolaget en förlust på 70 miljoner kronor.

Tyck till