ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Se upp för börsens fallfrukt

Marknaden för smarta mobiler har tappat fart. Tillväxttakten minskar, vilket är oroande för en av världens största mobiltillverkare, Apple.
Aktien har tappat i popularitet och backat med 30 procent sedan toppnivåerna i fjol.

Apple som främst tillverkar smarta mobiler inom premiumsegmentet tillhör en av de fem största som tillsammans utgör 55 procent av den globala försäljningen. Den största tillverkaren är Samsung med en marknadsandel på 21 procent. Apple är nummer två med 14 procent av marknaden.

Tidigare har tillväxttakten inom premiumsegmentet varit god, men den har avtagit under senare år. För Apple är det viktigt att detta segment växer då bolaget annars får svårt att upprätthålla sina goda marginaler. Hittills har bolagets bruttomarginal varit relativt stabil och legat på cirka 40 procent.

Marknaden för smarta mobiler har nu gått in i en lugnare fas. Globalt väntas en tillväxt på 10 procent under 2016 för att sedan växla ned till 5 procent 2019. Det ska jämföras med hur tillväxten såg ut för bara några år sedan. 2010 ökade försäljningen med hela 76 procent.

I Apples senaste kvartalsrapport, som kom i slutet av januari, ökade försäljningen av mobiler med måttliga 0,4 procent. Försäljning av Iphone utgör närmare 70 procent av den totala omsättningen och säljs till största del i Europa och Nordamerika. Marknader där tillväxttakten har avtagit, en utveckling som har pågått sedan 2012.

Tidigare har Apple kunnat kompensera för detta med hög tillväxt i Asien och främst då i Kina som är en viktig marknad. 27 procent av världens försäljning av smarta mobiler går just dit. Under perioden 2012–2014 ökade försäljningen av smarta mobiler kraftigt i landet och Apple har under samma tid visat en tillväxttakt på över 30 procent.

Men i Kina finns utmaningar. Det råder prispress, kanske främst inom lågpris där aktörer som Shenzhen Zuoer och Oppo håller sig långt framme. Men även inom premiumsegmentet sjunker priserna. Ett flertal aktörer som Xaomi, Huawei och Vivo slåss om marknadsandelarna.

Fler mogna marknader, där tillväxttakten är måttlig för smarta mobiler och ökad konkurrens på viktiga tillväxtmarknader, utgör nu stora prövningar för Apple. Bolaget söker tillväxt på andra områden inom tjänster som musik och betalning, men även nya produkter där smarta klockor är den senaste.

Dessa växer alltjämt från en låg försäljningsnivå och väntas inte påverka den totala tillväxttakten de närmaste åren. En annan möjlighet är att växa på nya marknader som Indien och Ryssland.

Hittills har Apple varit relativt restriktivt med att kliva in i dessa länder där smarta telefoner i det lägre segmentet har vunnit framgång.

Med andra ord kommer utvecklingen av Iphone att avgöra bolagets utveckling även de kommande åren. Historiskt har Iphone bidragit med en tillväxt på 56,5 procent under perioden 2008–2015. Framtida uppgraderingar av den produkten och konsumenternas behov av att byta ut sin mobil kommer att avgöra hur bolagets tillväxt kommer att utvecklas.

Någon draghjälp från Mac-datorer eller surfplattan Ipad är inte heller att vänta. Detta då tillväxten för dessa produkter har avtagit under senare år. Ipad, som lanserades så sent som 2010, har visat negativ tillväxt de senaste två åren.

När Kina tappat fart och valutavindar blåser i fel riktning har marknaden sett sig tvungen att sänka sina vinstförväntningar. Nu väntas vinsten per aktie i snitt öka med cirka 5 procent fram till 2018. Försäljningen väntas under samma period växa med 3 procent. Aktien handlas med dessa prognoser till p/e 10 för både 2016 och 2017. Av de analysfirmor som följer Apple har de flesta köp. Dock på grunder som under senare tid har blivit allt lösare. Tron på att uppgraderingen Iphone 6S ska upprätthålla produktcykeln och att tillväxten i Kina ska fortsätta i hög takt har visat sig vara allt för optimistisk.

Analytikerna räknar därför med att vinsten per aktie minskar i år. Under 2017 är det tänkt att Apple ska visa vinsttillväxt igen. En högst osäker prognos med tanke på de utmaningar som bolaget står inför.

Tyck till