Börs & Marknad Ledare Di TV Bil Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Japansk BNP ned fjärde kvartalet

Japans bruttonationalprodukt sjönk med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, vilket motsvarar en nedgång på 1,4 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades en nedgång med 0,2 respektive 0,8 procent.

BNP-deflatorn steg samtidigt 1,5 procent jämfört med samma period 2014. Väntat var en uppgång med 1,6 procent.

Exporten minskade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som importen minskade med 1,4 procent.

Privatkonsumtionen sjönk 0,8 procent (väntat -0,6) medan den offentliga konsumtionen steg 0,5 procent.

Kapitalinvesteringar utanför bostadssektorn steg 1,4 procent (väntat -0,2), bostadsinvesteringarna sjönk 1,2 procent och offentliga investeringar sjönk 2,7 procent.

Totalt minskade den inhemska efterfrågan 0,5 procent, och den privata efterfrågan sjönk 0,6 procent.

BNP för tredje kvartalet steg med oreviderade 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. BNP-deflatorn steg med oreviderade 1,8 procent.

Tyck till