ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

”Styrelsen kunde ha fått veta”

Swedbanks ordförande Anders Sundström har fel när han hävdar att lagen förbjöd honom att informera övriga i styrelsen om anmälan mot dåvarande vd:n Michael Wolf.

Det säger vice chefsåklagaren Gunilla Sandblom på Ekobrottsmyndigheten, EBM, till Di.

I fredags kunde Di avslöja att Swedbank en vecka tidigare hade polisanmält den dåvarande vd:n Michael Wolf. Enligt Di:s källor gäller anmälan insiderbrott, och redan samma dag som anmälan nådde Ekobrottsmyndigheten, EBM, så valde en åklagare att inleda en förundersökning mot Michael Wolf.

När Di hade avslöjat anmälan valde Swedbank att kalla till en presskonferens där Anders Sundström förklarade varför han inte hade berättat om anmälan i samband med att Michael Wolf fick sparken tre dagar tidigare.

”Jag var bunden av ett meddelande- och yppandeförbud. Det var förbjudet för mig att yppa någonting. Detta gäller både mot övriga styrelsen och mot Michael Wolf, marknaden och medier”, sa Anders Sundström på presskonferensen.

Därför höll Anders Sundström tyst om misstankarna mot vd:n Michael Wolf även gentemot övriga styrelseledamöter. De informerades först i måndags, efter att styrelsen beslutat att sparka Michael Wolf – mer än en vecka efter att Anders Sundström informerats om vd:ns misstänkta transaktioner och tre dagar efter att anmälan mot honom skickats till Finansinspektionen.

Men det finns skäl att ifrågasätta ordförande Anders Sundströms informationshantering gentemot Swedbanks styrelse.

Sant är att det enligt marknadsmissbrukslagens elfte paragraf är förbjudet att berätta om en sådan här anmälan för den som är anmäld – i det här fallet Michael Wolf – och för någon utomstående.

Men att styrelsens ordförande inte skulle få informera övriga styrelseledamöter om anmälan, eller de misstankar som föregick anmälan, är inte korrekt, enligt flera experter som Di har talat med. Det bekräftas även av Gunilla Sandblom som är vice chefsåklagare på EBM:s finansmarknadskammare.

”Enligt min bedömning så finns det inget i den här paragrafen som hindrar honom från att informera styrelsen om anmälan”, säger hon till Di.

Sånär Anders Sundströms säger att han på grund av yppandeförbudet inte kunde informera styrelsen om anmälan så är det felaktigt, enligt din uppfattning?
”Ja, enligt en strikt lagtolkning. Hade han sagt det till ledamöterna så hade de också omfattats av yppandeförbudet, och i och med det så hade det inte varit något problem för honom att berätta det för styrelsen.”

Han hade alltså inte brutit mot någon lag genom att informera styrelsen om anmälan?
”Om det kom in en anmälan till oss, där man säger att ordföranden har brutit mot elfte paragrafen genom att berätta för styrelsen om den här anmälan, så skulle vi inte inleda förundersökning i det fallet.”

På presskonferensen i fredags sade Anders Sundström att han inför måndagens styrelsemöte ”hade fått klartecken att informera styrelsen”. Enligt ett senare förtydligande från Swedbank var det åklagaren på EBM som enligt banken gav detta klartecken. Huruvida Swedbank hävdar att klartecknet hade föregåtts av något annat besked från åklagaren är oklart – Di sökte i går banken med den frågan utan att få svar före denna tidnings pressläggning.

Om det inte finns något i lagen som hindrade Swedbanks ordförande Anders Sundström från att informera övriga styrelseledamöter om misstankarna mot Michael Wolf innebär det att han utan egentligt skäl undanhöll information från styrelsen om att banken hade anmält sin vd för ekonomisk brottslighet.

De experter och jurister som Di har talat med är förvånade över Anders Sundströms lagtolkning och agerande. Samtidigt är de inte överens om hur allvarligt det är att styrelsens ordförande inte informerar övriga styrelseledamöter om en sådan här sak.

Men enligt Björn Kristiansson, advokat och delägare på advokatbyrån Hannes Snellman samt verkställande ledamot på Kollegiet för svensk bolagsstyrning, finns det en skyldighet att informera.

”Som huvudregel i aktiebolagsrätten så är ordföranden tvungen att informera övriga styrelseledamöter om det som är av vikt för styrelsens beslutsfattande, och den skyldigheten åligger alla styrelseledamöter”, säger han.

”Men det är en väldigt generell princip, och den gäller inte oinskränkt, utan det är från fall till fall om det är av vikt för styrelsen att veta det”, fortsätter han.

Tyck till