ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Sjukt höga oljepriser

Förra året ökade européernas köp av olivolja med 2,2 miljarder kronor.
Men en halv miljon sjuka träd vid Medelhavet gör den allt dyrare.

Enligt Financial Times orsakar sjukdom och dåligt väder ödelagd olivskörd på kontinenten. Priset på olivolja har stigit med 20 procent på grund av minst en halv miljon sjuka träd. De stora exportörerna av den exklusiva oljan, Italien och Spanien, möter också allt hårdare konkurrens från främst Tunisien.

2015 ökade inköpen av olivolja i Europa med 231 miljoner euro, cirka 2,2 miljarder kronor. Förra året hade Italien sin sämsta skörd på 25 år.

”Det råder rätt stor osäkerhet. Förra året var ett väldigt dåligt år med stigande priser som följd. Skördeutfallet var nästan 40–50 procent lägre än normalt, på grund av regn och skadedjur”, säger Helene Rehnberg, produkt- och inköpschef på livsmedelsföretaget Zeta.

Osäkerheten inför utvecklingen är stor. Det är svårt att i februari ha vetskap om utfallet av skörden. Det har visserligen varit varmt, men det finns inget statistiskt underlag att gå på. Den stora skillnaden från förra året är att man inte har några oliver i lager från tidigare år. Det skapar en osäkerhet som inte gör det möjligt att mäta efterfrågan.

”Hur priserna kommer utvecklas vet vi inte före våren”, säger Helene Rehnberg.

Nu görs försök att förutse skörden 2016/2017 och resultaten av prognoserna är inte klara än. Det är först under våren man vet hur trädblomningen blir.

För att få en bra skörd ska det gärna vara nederbörd under den här perioden, men än så länge har det varit en mild vinter runt Medelhavet.

I Sverige konsumeras en liter olivolja per person och år. Bara en bråkdel i jämförelse med Italien och Spanien där motsvarande siffra är 15 liter. Trots problemen runt Medelhavet ser Zeta ingen anledning att vända sig till nya leverantörer i till exempel Tunisien.

”Ser man på Spanien, Italien och Grekland står de för nästan 70–80 procent av världsproduktionen”, säger Helene Rehnberg.

Vändningen kan trots allt vara här. Försäljningen av olivolja ökade förra året, trots att även det var ett dåligt skördeår.

”Förra året steg priserna. Men trots det har volymen på marknaden ökat med 7 procent senaste halvåret”, säger Helene Rehnberg.

Tyck till