ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Nystart på väg för Electrolux

Efter vd-byte och en misslyckad affär i USA står vitvarutillverkaren Electrolux redo för en ny fas.
Tillväxt i Asien och besparingspotential gör aktien köpvärd.

Det uteblivna köpet av GE:s amerikanska vitvaruenhet var ett kostsamt misslyckande. Affären hade varit kanon om den hade gått att genomföra. Nu blev det inte så och det tjänar ingenting till att gråta över spilld mjölk. Samtidigt har Electrolux gjort framsteg vid sidan av GE-affären.

Den organiska tillväxten har i snitt ökat med 5 procent per år fram till 2014. Under 2015 uteblev dock försäljningstillväxten och lönsamheten pressades av engångskostnader och det uteblivna förvärvet av GE:s vitvarudel. Avkastningen på eget kapital har legat på cirka 14 procent.

Nu behövs det en nystart i bolaget och den har inletts med en chefsrockad i flera av bolagets affärsområden. Dessutom tar den tidigare Europachefen Jonas Samuelsson över rodret som vd. Med sig i bagaget har han ett bra facit från tiden som Europachef. Detta då en av de mer framträdande förbättringarna i Electrolux på senare år är på den tidigare notoriskt svaga Europamarknaden. En framgångsrik prisstrategi och kostnadseffektiviseringar ligger bakom.

Men det saknas inte utmaningar för Johan Samuelsson som ny Electroluxchef. För att bolaget ska nå målsättningen om en rörelsemarginal på 6 procent krävs att Europaverksamheten fortsätter att förbättras. Även i Nordamerika bör marginalen förbättras eftersom dessa båda marknader tillsammans står för drygt 60 procent av den totala omsättningen.

Bäst marknadsförutsättningar finns just nu på den nordamerikanska vitvarumarknaden. Bostadsmarknaden i USA bottnade 2010 och har återhämtat sig stadigt sedan dess. Marknaden är dock långt ifrån de nivåer som rådde före finanskrisen, varför uppgången kan förväntas fortsätta. Electrolux räknar med att efterfrågan på vitvarumarknaden i Nordamerika ökar med 3–4 procent under 2016. 

En utmaning för den nya vd:n blir Asien och Latinamerika. Här har det på senare tid gått trögt. I Latinamerika påverkar en svag ekonomi i Brasilien efterfrågan. Lönsamheten måste förbättras, och fler besparingsåtgärder är att vänta. I Asien är utvecklingen blandad och bolaget har inte lyckats i Kina där det möter hård konkurrens.

Ett av de mer svårlösta problemområdena är verksamheten för dammsugare och småapparater. Under fjolåret minskade försäljningen med 4 procent och trenden går i fel riktning eftersom försäljningen dök med 10 procent under det fjärde kvartalet. Åtgärder har satts in och kostnader på 190 miljoner kronor har belastat fjolårets resultat. Dammsugare må vara Electrolux ursprung, men frågan är om det inte är hög tid att sälja verksamheten när besparingsåtgärderna har börjat ge effekt i slutet på detta år och i stället koncentrera bolaget på vitvaror.

Till kärnverksamheten hör definitivt köks- och tvättutrustning för professionellt bruk. Både omsättning och lönsamhet har förbättrats tre år i rad. Bolaget är starkt i Europa, som står för merparten av försäljningen, men svagt i övriga världen. Det ger tillväxtpotential.

Totalt sett ter sig förutsättningarna hyfsade för Electrolux. Vitvarumarknaden väntas öka globalt, hjälpt av en ökande medelklass. En särskilt stark marknad väntas i Kina och Indien. Det kommer att driva upp vitvarumarknaden i Asien med över 6 procent per år. Med tanke på tillväxten är det här som Electrolux i framtiden borde koncentrera sin förvärvsjakt nu när USA-affären gick i stöpet.

Men även i Europa kan förvärv bli aktuellt eftersom marknaden fortfarande är fragmenterad. De fem största spelarna har mindre än 60 procent av den totala marknaden, vilket lämnar utrymme för en konsolidering.

Med åtgärdsprogram som går mot sitt slut, lägre kostnader för insatsvaror och flyttad produktion till lågkostnadsländer lär bolaget kunna dra nytta av ett bättre kostnadsläge framöver. Detta tillsammans med goda möjligheter att växa gör att vi ser positivt på Electrolux.

Aktien handlas med en rabatt på drygt 10 procent jämfört med den historiska värderingen på 13 gånger rörelsevinsten. Det och en vinstökning på uppskattningsvis 15 procent i år gör att vi ger grön flagg för vitvarujätten Electrolux.

Tyck till