ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Sundström skyller på förbud

  • Anders Sundström, styrelseordförande i Swedbank. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Swedbank polisanmälde i förra veckan den dåvarande vd:n Michael Wolf för finansmarknadsbrott, vilket Di kunde avslöja i dag.
"En sådan här händelse är tillräcklig för att säga att det är olämpligt att leda en bank", säger ordförande Anders Sundström.

I dag kunde Di avslöja att Swedbank i slutet av förra veckan polisanmälde den dåvarande vd:n Michael Wolf. Uppgiften bekräftades senare av Swedbank som hävdar att orsaken till anmälan är ”transaktioner” utförda av Michael Wolf som enligt bankens bedömning ”kan antas utgöra brott”.
Vad det handlar om för transaktioner, och när dessa ska ha genomförts, vill Swedbank inte berätta.

Det är även oklart vilket brott som misstänks, mer än att det handlar om ett finansmarknadsbrott, vilket innebär att det sannolikt handlar om insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan.

Att banken berättade om anmälan först på fredagen, och inte i tisdags när Michael Wolf fick sparken, förklarar ordföranden Anders Sundström med att han enligt lag var förbjuden att berätta för någon om anmälan.

”Vi måste anmäla, men det var förbjudet för mig att yppa någonting. Detta gäller både mot övriga styrelsen och mot Michael Wolf, marknaden och medier”, säger Anders Sundström vid en presskonferens.

Det innebär att såväl ägare som Michael Wolf själv informerades om anmälan genom Di:s avslöjande.

Efter att ha lämnat in anmälan mot Michael Wolf förra fredagen kallade Anders Sundström i måndags till ett styrelsemöte. Där fattades beslutet att sparka vd:n. Men då var det bara Anders Sundström som kände till anmälan mot Michael Wolf.

Först efter beslutet informerades övriga styrelsen.

”Efter att beslut fattats att entlediga Michael Wolf så informerade jag styrelsen om den inlämnade anmälan”, säger Anders Sundström.

Varför han kunde informera styrelsen efter beslutet men inte före är oklart. Klart är dock att styrelsen inte hade alla fakta på bordet när den tog beslutet att sparka Michael Wolf, men att den enhälligt gick på Anders Sundströms linje att sparka vd:n med omedelbar verkan.

Enligt Anders Sundström var inte anmälan huvudskälet till att Michael Wolf fick sparken, även om det enligt honom påverkade ”tajmingen” av beslutet.
”Det huvudsakliga skälet var behovet av ett nytt ledarskap. Frågan om fastighetsaffärerna har spelat in, men inte varit avgörande”, säger Anders Sundström.

Samtidigt var anmälan i sig skäl nog för att sparka Michael Wolf, hävdar Anders Sundström.

”Om du frågar mig så tycker jag att en sådan här händelse är tillräcklig för att säga att det är olämpligt att leda en bank”, säger han.

Hur påverkar det här Swedbank?
”Det är naturligtvis inte alls bra.”

Anmälan mot Michael Wolf ska ses mot bakgrund av den senaste tidens turbulens i Swedbank, som beror på Di:s avslöjanden av hur två av bankens högsta chefer, däribland finanschefen Göran Bronner, har ägnat sig åt omfattande privata fastighetsaffärer i gemensamma bolag.

I vissa fall har affärerna involverat bankens kunder, och en av toppcheferna, den tidigare storbolagschefen Magnus Gagner-Geeber, sparkades i december. Affärerna utreds även av Finansinspektionen. Denna privata verksamhet var godkänd av både vd och ordförande, men Anders Sundström har i veckan lastat Michael Wolf för att han inte stoppade affärerna. Samtidigt är det svårt för Anders Sundström att komma runt det faktum att han kände till att toppcheferna ägde en gemensam fastighetskoncern utan att reagera, vilket innebär att kritiken av fastighetsaffärerna i viss mån även träffar Anders Sundström.

Tyck till