ANNONS:
Till Di.se
Börs & Marknad Ledare Di TV Bil Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Profilgruppen nollar utdelningen

Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 2,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (2,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (0:35).

Engångsposter har påverkat resultatet negativt med 2,5 miljoner kronor (positivt 2,7).

Nettoomsättningen uppgick till 235 miljoner kronor (209).

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (5,3) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 miljoner kronor (11,7).

Ingen utdelning föreslås för 2015.

Tyck till