ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Hälsosamt att jobba på relationerna

  • ”Relationer är så viktiga för att vi är flockdjur, byggda för att fungera i grupp”, säger Fredrik Livheim, psykolog som bedriver forskning om stress Foto: Colourbox

Hoppa inte över kaffepausen eller after worken med kollegerna - annars riskerar du din hälsa.
Ny forskning kastar ljus över varför relationer är så viktiga för oss – ända ner på dna-nivå.

Familj, vänner och karriär – välj vilka två du vill, lyder ett ordspråk av ovisst ursprung. Andemeningen är att man behöver välja bort en betydande del av sitt sociala liv om man verkligen vill lyckas med sitt jobb eller företag. Oavsett om valet är så drastiskt eller inte så finns nu ett massivt forskningsstöd för att vårt sociala liv betyder enormt mycket för vår hälsa.

”Relationer är så viktiga för att vi är flockdjur, byggda för att fungera i grupp. I primitiva samhällen överlevde vi tack vare samarbete, och blev man utkastad var det ofta lika med döden”, säger Fredrik Livheim, psykolog som bedriver forskning om stress på Karolinska institutet.

”Det är därför ingen slump att 30 procent av Sveriges befolkning tycker att det är jobbigt att prata inför folk. I ett evolutionärt perspektiv kan den typen av social bedömning faktiskt kopplas till en uråldrig rädsla för att stötas ut och ett rent fysiskt hot”, säger han.

Det är sedan tidigare känt att det finns ett starkt samband mellan livslängd och hur bra ens sociala liv fungerar. I en stor sammanställning av studier som amerikanska forskare gjorde 2010 utvärderades samband mellan hälsa och socialt liv för över 300 000 personer. Det visade sig att goda sociala relationer ger ett mycket starkt skydd mot för tidig död. Överlevnadschansen var i snitt 50 procent högre för personer med starka nätverk – ett förhållande som i sammanställningen inte påverkades av faktorer som kön och dödsorsak. Flera mindre studier i Sverige och andra länder har gett liknande resultat.

Vilka biologiska mekanismer som gör att ett fungerande socialt liv är viktigt för hälsan blev lite tydligare i en färsk studie. Där har forskare från universitet i Kalifornien och Chicago tittat på hur 400 gener kopplade till immunförsvaret hänger ihop med social isolering.  Och de kunde se skillnader mellan de som var nöjda med sitt sociala liv och de som upplevde sig som isolerade.

Aktiviteten i gener kopplade till inflammation var hög hos en stor andel av de mest isolerade, samtidigt som gener kopplade till att bekämpa virusinfektioner var mindre aktiva. Eftersom det är svårt att med säkerhet säga vad som är hönan respektive ägget bestämde forskarna att också göra ett experiment på rhesusapor för att testa sin hypotes. Aporna delades slumpmässigt in i två grupper där den ena gruppen tilläts knyta nya sociala kontakter, medan den andra inte fick det. Det visade sig snart att de sociala aporna rent fysiskt påverkades positivt av sitt umgänge, bland annat med högre nivåer av immunceller i blodomloppet. Resultaten, hävdar forskarna, kan visa på en starkt bidragande orsak till att exempelvis ensamma äldre dör tidigare.
Slutsatserna återspeglar ett modernt sätt att se på psykisk och fysisk hälsa, där de inte längre separeras på samma sätt som förr.

”Vi är en hel organism som samspelar. Psyket påverkar hur kroppen fungerar, hur kroppen fungerar påverkar psyket. Det sker i växelverkan och allt hänger ihop. Ett exempel är att gener slås på eller av beroende på sådant som stress, motion, kost, säger Fredrik Livheim.

Långvarig stress är en viktig förklaring till sjukskrivning, och illa fungerande relationer är i sin tur en starkt bidragande orsak till stress. Hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till stress enligt självrapporter på arbetsplatser – men på god andra plats kommer just sociala relationer. Nedstämdhet och ibland depression - i sig en stark riskfaktor för dålig kroppslig hälsa - hänger ofta samman med dåliga relationer på och utanför jobbet.

Det är alltså klarlagt att våra sociala nätverk betyder mycket för hälsan. Men samtidigt – och det vet alla som befinner sig i en intensiv fas i karriären – kan det periodvis vara svårt att få tid eller energi för att underhålla sina relationer. Men det finns ändå vägar framåt, enligt Fredrik Livheim.

”Livet ser olika ut i olika perioder. Ibland är man i en fas där man vill jobba hårt och då får man försaka annat. Men det går att hålla sina relationer vitala med rätt liten insats”, säger han.

Han exemplifierar med hur detta ofta hanteras av hårdsatsande elitidrottare som inför ett OS inte direkt har tid att dricka kaffe med kompisgänget.
”Det gäller att inte sätta sina relationer helt på paus. Även om man inte kan fika varje vecka så kanske man kan skicka ett sms.”

Samma principer gäller på jobbet, hävdar Fredrik Livheim. Han konstaterar också att sociala beteenden - som att hjälpa andra, att bjuda och vara generös i lyckoforskning - visat sig vara väldigt gynnsamt. Förutom att det känns bra för en själv ökar också sannolikheten att få hjälp och stöd från omgivningen – något som är nog så viktigt för den som vill göra karriär.

”Det gynnar både en själv och affärerna. Man tänker att man är effektiv när man snålar in på de små saker som är kittet i sociala relationer på jobbet, som en kaffepaus med kollegorna. Men det är att bita sig själv i svansen. Att odla goda relationer på jobbet är en buffert mot stress och psykiska problem och på sikt bra för effektivitet och resultat.”

Även om relationer spelar stor roll för vår hälsa är det viktigt att komma ihåg att vi alla är olika, och att vissa klarar sig alldeles utmärkt med små nätverk. När det gäller relationer kan det precis som med allt annat bli för mycket av det goda.

”Att jobba väldigt mycket kan vara ett undvikande, något man tar till som en distraktion för att undkomma något som är jobbigt. Likadant kan det vara med relationer. Ett väldigt intensivt socialt liv kan vara något personer gör när de av olika skäl inte står ut med att vara själva. Kanske ska man stanna upp och fundera över vilken kvalitet man vill ha i sina relationer”, säger Fredrik Livheim.

Björn Hedensjö

Pusha CV:t på flera jobbsidor med KarriärPush (Extern tjänst)

Tyck till