Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Anders Hägerstrand: Undvik SSAB

SSAB:s vd Martin Lindqvist sliter på ett föredömligt sätt för att hålla bolaget över vattenytan i det globala stålkaoset och därför rusar aktien i dag. Men akta er - SSAB är fortsatt i en allvarlig kris.

SSAB:s justerade rörelseresultat i det fjärde kvartalet visade en förlust på 802 miljoner kronor (Mkr). De tre viktigaste affärsområdena visade röda siffror och resultatet var något lägre än väntat.

Det är dock inte det svaga resultatet som aktiemarknaden tar fasta på i dag. Det var i stort sett i linje med förväntningarna.

Det finns två andra viktiga förklaringar till att aktien rusar:

Den första är att SSAB:s operativa kassaflöde på 1,8 miljarder kronor (Mdkr) i det fjärde kvartalet var cirka 400 Mkr bättre än samma kvartal föregående år trots de betydligt sämre marknadsförutsättningarna.

Den andra faktorn som har stor betydelse är att SSAB med vd Martin Lindqvist fortsätter kapa kostnader på ett utmärkt sätt.

Nu räknar bolaget med att synergierna från förvärvet av Rautaruukki bli 1,8 miljarder i årstakt istället för 1,4 miljarder med full årstakt från det andra halvåret 2016.

Därutöver har SSAB tagit beslut att skära ytterligare i den nordiska verksamheten och minska antalet anställda med uppemot 460 personer. Under 2016 kommer SSAB genom synergier och övriga effektiviseringar att sänka kostnaderna med sammanlagt 1,25 miljarder kronor jämfört med 2015.

Trots detta är det ett ofrånkomligt faktum att SSAB:s balansräkning är alldeles för svag. Det gäller särskilt givet bolagets nuvarande resultatgenerering, situationen på stålmarknaden med den stora nettoexporten från Kina och det osäkra konjunkturläget. Nettoskulden vid utgången av året låg på hela 23,2 miljarder kronor. Detta kan till exempel jämföras med att bolagets börsvärde är 11,0 miljarder kronor på fredagsförmiddagen.

Bankirerna som har stora lån till SSAB kommer denna fredag att läsa bolagets rapport väldigt noga. Och trots kassaflödet är det långt ifrån säkert att de ger särskilt upplyftande kommentarer i sina uppföljningssamtal med SSAB:s koncernledning.

Många på marknaden gör uppenbarligen tolkningen att dagens rapport minskar sannolikheten för en nyemission och därför rusar aktien. Vi håller inte med. Sannolikheten för att SSAB gör en nyemission i år är fortsatt hög. Räkna därför med att oron för balansräkningen fortsätter tynga aktien de närmaste månaderna.

Vi står fast vid huvudscenariot att den slutliga vändningen för aktiens fleråriga negativa trend kommer först när bolaget gör en nyemission som eliminerar finansieringsoron