ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Mylans vd Heather Bresch om budet: De valde oss

  • Mylans vd Heather Bresch.

Mylans vd Heather Bresch tonar ner risken för att en ny budgivare lägger ett högre konkurrerade bud på Meda och försvarar den höga budpremien på nästan 100 procent.
"Vi tar inte hänsyn till kortsiktiga rörelser i aktier. Värderingsmultipeln vi betalar motsvarar priset på en högklassig tillgång som Meda", säger hon till Di­.

Efter börsstängning i New York på onsdagskvällen presenterade det stora amerikanska läkemedelsbolaget Mylan ett bud på 165 kronor per aktie i det multinationella svenska läkemedelsbolaget Meda. Budet värderar Meda till nästan 84 miljarder kronor inklusive bolagets nettoskuld.

Medas styrelse och två största ägare stöder budet. Största ägare i Meda med över 20 procent aktierna är Stena som ägs av rederifamiljen Olsson.

Di var det enda svenska media som fick en intervju med Mylans vd Heather Bresch efter att budet presenterades.

Ni försökte köpa Meda redan 2014 men misslyckades. Varför gör ni ett nytt försök?
”Vi har länge ansett att Meda är ett högklassigt bolag som skulle vara ett utmärkt strategiskt komplement till Mylan. Den synen har ytterligare förstärkts sedan 2014 till följd av Medas förvärv av Rotapharm och vårt förvärv från Abbott Laboratories. Detta gjorde Meda ännu mer attraktivt för oss och samtidigt har vi sedan 2014 fortsatt jobba nära varandra med vårt partnerskap kring EpiPen (en adrenalinpenna, Di:s anm)”.

När återupptog ni diskussionerna om ett bud med Meda och Stena-familjen?
”Vi startade diskussionen sent i somras. Efter att vårt försök att köpa Perrigo (Mylan lade ett bud värt 240 miljarder kronor, Di:s anm) inte blev av sa vi att vi inte ville stoppa alla ägg i samma korg. Och det menade vi verkligen och därför fortsatte vi istället diskussionerna med familjen Olsson. Många har varit intresserade av Meda men familjen Olsson ser verkligen att det bästa stället för Meda att växa är som en del av Mylan, särskilt i den här makromiljön när storlek och skalfördelar får allt större betydelse i läkemedelssektorn. Helt ärligt valde de oss. Med den här affären så får Mylan också tillgång till Medas infrastruktur i länder där vi har minimal verksamhet, Sverige är ett av de länderna”.

Men vad har förändras sedan 2014 då ni fick nobben av Stena?
”Ett samgående mellan Meda och Mylan har blivit ännu mer attraktivt. Sedan Meda sa nej 2014 har både Meda och Mylan förbättras och makroklimatet i vår industri har förändrats dramatiskt”.

Vilket var ditt vinnande argument för att övertyga familjen Olsson att Mylan är den bästa ägaren till Meda?
”Att vi har en historik av strategiska och komplimenterande förvärv vars syfte inte har varit att snabbt skära kostnader för att skapa lyckade finansiella transaktioner. Med vår globala plattform finns det många vägar för Mylan och Meda att tillsammans förbättra effektiviteten utan att fokusera på minska antalet anställda. Det här handlar om att bygga något tillsammans och inte en finansiell transaktion för att snabbt skära kostnaderna”.

Ni bjuder en premie på nästan 100 procent för Medas aktier. Varför?
”Vi tar inte beslut som skapar långsiktiga aktieägarvärden baserat på kortsiktiga prisfluktuationer i aktier. När man tittar på hur dramatiskt deras (Medas, Di:s anm) aktie har påverkats de senaste 3-4 månaderna så inser man att det inte är fundamentala faktorer som ligger bakom. Inget fundamentalt har förändrats i Medas affär de senaste 3-4 månaderna. Vi har fokuserat på synergierna affären ger och att värderingsmultiplerna vi betalar motsvarar priset på en högklassig tillgång som Meda”, säger Heather Bresch med anledning av att Medas aktie fram till börsstängningen på onsdagen hade fallit med 20 procent de senaste tre månaderna.

Räknar du med kritik får Mylans nuvarande aktieägare för att du betalar en hög premie?
”Vi har tydlig förvärvsfilosofi som gynnar det långsiktiga värdeskapandet för Mylans aktieägare. Vissa med kortsiktigt perspektiv ser inte det direkt men vår förmåga att skapa aktieägarvärden talar för sig själv”.

 Är det nervöst att offentliggöra ett bud i nuvarande volatila aktiemarknad?
”Ofrånkomligen kan vi inte kontrollera saker runt omkring oss. Som jag sa, vi har fokuserat på värdet i Medas stabila affär och det här var ett korrekt strategiskt beslut. Det gynnar oss när aktiemarknaden stabiliseras”.

Innebär affären någon skattemässig vinst eller fördel för Mylan?
”Det här drivs inte av skatt. När vi integrerar bolagen kan det finnas vissa skattemässiga fördelar men det ingår inte i de uppskattade synergier vi presenterat”.

Är du rädd för att en tredje part kommer att lägga ett högre bud på Meda?
”Både styrelsen i Meda och de två största ägare stöder budet (för att de ska kunna acceptera ett annat bud måste det var 15 kronor högre per aktie än Mylans, Di:s anm). Vi tror därför att 90 procent av aktieägarna i Meda kommer att acceptera budet och att det inte finns någon annan där ute”.

Ert bud är en kombination av kontanter och aktier. Räknar ni med att Stena stannar som ägare i Mylan?
”Ja, de indikerade i deras citat i pressmeddelandet att de ser framemot att bli en långsiktig ägare i Mylan.”

Har andra stora ägare i Meda, utöver de två största, meddelat att de accepterar budet?
”Nej, eftersom vi inte har diskuterat med andra än de två största.”

Kommer Meda att bli fullständigt integrerat i Mylan?
”Vi integrerar våra förvärv till 100 procent, även Meda blir en del av den globala Mylan-familjen”, säger Mylans vd Heather Bresch.

Tyck till