Börs & Marknad Ledare Di TV Bil Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Munksjös rörelseresultat svagare än väntat

Specialpappersföretaget Munksjö redovisar ett rörelseresultat om 8,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2015.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning inför rapporten ett rörelseresultat om 11,1 miljoner euro.

Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 22,1 miljoner euro och den justerade ebitda-marginalen till 7,6 procent. Väntat var 24,1 miljoner respektive 8,8 procent.

Nettoresultatet blev 7,2 miljoner euro för kvartalet. Väntat var ett nettoresultat om 6,2 miljoner euro. Resultatet per aktie var 0:14 euro.

Nettoomsättningen uppgick till 290 miljoner euro. Väntat var 274 miljoner euro.

En utdelning om 0:30 euro per aktie föreslås för helåret 2015. Här väntades 0:31 euro.

Tyck till