ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bankpressen skrämmer

Bankraset i Europa handlar mer om allmän riskaversion och tillväxtoro än om något sektorspecifikt. Men bankerna är ekonomins blodomlopp.
Utvecklingen skrämmer.

Avkastningsjakt har förbytts i bankslakt. Stora aktörer som tyska Deutsche Bank och schweiziska Credit Suisse stod i fokus tidigare i veckan. På torsdagen handlade det mycket om franska Société Générale, som efter en svag rapport backade så mycket som 15 procent.

Men fallet är utbrett. Europeiska banker som grupp har tappat 28 procent av sitt börsvärde sedan årsskiftet, enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Bara på torsdagen backade sektorn med omkring 5 procent. 

Bankernas obligationer, som är mindre riskfyllda än aktierna, har också rasat kraftigt. Det gäller inte minst så kallade co-cos, en typ av obligation som om långivaren hamnar i finansiell knipa kan omvandlas till aktier. Co-cos har en högre ränta än vanliga bankobligationer men har setts som bara något mer riskfyllda. 

Den kalkylen har placerarna nu börjat omvärdera. Mönstret känns igen. Redan under hösten steg räntorna på amerikanska högriskobligationer kraftigt. Många påpekade att det i mångt och mycket handlade om hårt belånade mindre oljebolag och att ränteuppgången var naturlig med tanke oljeprisets utveckling. Men kanske var det en första signal om en ny syn på risk i placerarkollektivet.

I bakgrunden spökar den globala konjunkturen, som de senaste månaderna har försvagats markant. För banker, som kan sägas vara ekonomins blodomlopp, är det extra dåliga nyheter. Sektorn pressas samtidigt också av allt högre krav från de reglerande myndigheterna. De europeiska bankerna dras dessutom med gamla surdegar från finanskrisen i form av dåliga lån. På den punkten var de amerikanska konkurrenterna betydligt snabbare med att städa sina balansräkningar.

Att bankerna är ekonomins blodomlopp gör den senaste tidens oro till ett bekymmer för fler än dem själva. Blir det problem i bankerna blir det problem i ekonomin. Det såg vi skrämmande exempel på under finanskrisens akuta fas. Så illa ska det inte behöva bli nu, men också mildare varianter av bankfrossa kan ställa till problem.

Ett av de mest uppenbara orosmolnen är att bankerna blir mer ovilliga att låna ut till de företag som faktiskt vill expandera och investera. Det har längre varit ett problem i EMU-området, där kreditgivningen först det senaste året visat tecken på att kvickna till. Återhämtningen i Europa var bräcklig redan före den senaste tidens marknadsoro. För att hålla sig till den kroppsliga analogin: blodförgiftning är inte vad doktorn ordinerade.

Tyck till