ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Lyft för svenska industrier

Produktionen i hela näringslivet steg 1,1 procent i december jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg produktionen 5,1 procent, kalenderkorrigerat.

Under tremånadersperioden till och med december steg produktionen 1,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadsperiod.

Industriproduktionen sjönk med 0,3 procent i årstakt i december, tjänsteproduktionen steg med 0,2 procent medan byggproduktionen steg med 15,2 procent. Dessa uppgifter är kalenderkorrigerade.

Tyck till