ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Trendigt med rådgivning och stresshantering

  • EFTERFRÅGAT. Föreläsningar om sömn.

Hälsorådgivning, sömnrådgivning och trapporna står i fokus.
Di har tittat närmare på de senaste hälsotrenderna bland företagen.

Svenska företag blir alltmer intresserade av att arbeta med hälsa, träning och livsstil för att medarbetarna ska bli friskare och mer produktiva.

Livsstilsrådgivning är något som allt fler företag erbjuder sina anställda. Där handlar det om att fånga upp medarbetarna innan de är på väg att få problem – det kan handla om stress eller alkoholkonsumtion som befinner sig på gränsen till att bli ohälsosamt.

När det gäller den fysiska arbetsplatsen så blir det allt vanligare att ta med behovet av att röra på sig när nya kontor planeras.

I Vattenfalls huvudkontor, som stod klart för några år sedan i Arenastaden i Solna utanför Stockholm, har hissarna fått en undangömd plats medan trapporna lyfts fram i blickfånget.

Allt fler företag har dessutom så kallade aktivitetsbaserade kontor där medarbetarna har möjligt att flytta runt, vilket även kan bidra till ökad aktivitet.

Det har emellertid kommit en del rapporter om att kontor utan personliga arbetsplatser kan ha en negativ effekt på den psykiska hälsan.

Trender att ta fasta på:

Livsstilsrådgivning: genom att ersätta hälsoundersökning med livsstilsundersökningar inkluderar företagen fler riskfaktorer för ohälsa.

Föreläsningar om stress, kost och sömn blir alltmer efterfrågade.

Träningsmöjligheter på arbetsplatsen lockar även medarbetarna som normalt inte tränar.

Nya kontor byggs för att locka till rörelse. Trapphusen läggs i centrum medan hissarna för en mer undanskymd tillvaro. Cykelplatser ersätter bilparkeringen. Ett gym i källaren är obligatoriskt för stora företag.

Stress motarbetas genom meditation, yoga, tysta rum, där medarbetarna inte får störas, och ”vardagsrumsmiljöer”.

Utmaningar om allt från antal steg till bästa placeringen i olika tävlingar lockar på många företag till ökad aktivitet.

De sjuk- och hälsoförsäkringar som arbetsgivarna erbjuder ökar i omfattning och väntas bli en allt viktigare förmån för att rekrytera och behålla personal.

Allt fler företag köper in externa hälsoslussar till vilka medarbetare tidigt kan ringa och få hjälp med olika problem.

Nötter, frön och örtte erbjuds allt oftare som fikaalternativ till kaffe och bulle.

Tyck till