ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Så får du ut mer för friskpengen

  • MOTION PÅ VÄGEN. Att ta cykeln i stället för bilen till jobbet kan bli avgörande för hälsan, enligt forskaren Madeleine Solenhill.

Friskvård på jobbet ligger i tiden.
Den stora utmaningen för arbetsgivarna i dag är att satsa rätt i hälsodjungeln.
Hälsoforskaren Madeleine Solenhill ger några tips på vägen till framgång.

Friskvårdsbidrag, kostföreläsningar, motion på arbetstid, stresshantering, stegtävlingar, pausgympa

Madeleine Solenhill är doktor i medicinsk vetenskap och forskar vid akademin för hälsa och välfärd vid högskolan i Halmstad och Karolinska institutet. Hon konstaterar att det inte är kunskap om vikten av hälsosamma vanor som saknas hos arbetsgivarna i dag.

”Utmaningen ligger i att omsätta hälsorekommendationerna till praktik. De friskvårdssatsningar som ger bäst utfall är de som blir en del av livsstilen.”

Madeleine Solenhill forskar just nu om hur man kan dra nytta av modern teknik för att främja hälsosammare vanor, och har jobbat mycket med webbaserad coachning för överviktiga. Hon framhåller de satsningar som tar ett helhetsperspektiv på personens hälsa och livsstil som de bästa.

Enligt Madeleine Solenhill kommer det framöver att bli nödvändigt för arbetsgivare och företagshälsovård, med flera, att tänka i nya banor för att hejda utvecklingen av livsstilsrelaterade sjukdomar.

”I framtiden tror man inom forskningen att hälsointerventionerna kommer att utgå från ett samspel mellan livsmiljö, kultur och samhälle som möter individens behov i vardagliga situationer”, säger Madeleine Solenhill.

Transporten till jobbet är ett exempel där ett byte från bil till promenad eller cykling kan innebära avgörande förändring för en enskild medarbetare enligt Madeleine Solenhill.

”Vi behöver identifiera faktorer i livsmiljön som har särskilt stor betydelse för människors val i vardagen som påverkar hälsan positivt.”

Friskvårdsbidraget är en möjlighet för arbetsgivare att erbjuda friskvård skattefritt till sina medarbetare. Skatteverket har ingen statistik över hur mycket som tas ut.

”Men min bedömning är att de flesta företag som ger ut friskvårdsbidrag ligger i intervallet 2.000–4.000 kronor per anställd och år”, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Varför är gym, badminton och skrattgympa avdragsgillt, men inte ridning och utförsåkning?
”När reglerna infördes på 1980-talet gjorde man uttalanden i förarbetena att vissa aktiviteter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning skulle vara undantagna, bland annat golf, ridning och utförsåkning. Det har flera gånger framförts förslag att ta bort dessa undantag, men varken riksdagen eller domstolarna har ändrat på denna praxis”, säger Yngve Gripple.

Under åren har det kontinuerligt fyllts på i Skatteverkets lista över vilka aktiviteter som kan ingå i friskvårdsbidraget.

”Det kan vara bra att ha olika alternativ på friskvårdsaktiviteter så att den enskilde medarbetaren finner en aktivitet som passar honom eller henne utifrån preferenser och intressen. Men utmaningen handlar oftast inte bara om att man ska välja en aktivitet, utan faktiskt utföra den. Så återigen, den bästa friskvården är den som faktiskt blir av”, säger Madeleine Solenhill.

Tyck till