ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

”Faktiskt en ganska korkad idé”

  • TVEKSAM. Staffan Bohman, som sitter i flera styrelser, är kritisk till norska oljefondens förslag.

Styrelseledamoten Staffan Bohman ser inga fördelar med norska oljefondens krav på individuella omröstningar om styrelseledamöter.
”Idén om individuell omröstning är faktiskt ganska korkad givet den svenska modellen med valberedningar”, säger han.

Såväl Andra som Tredje AP-fonden har ställt sig bakom den norska oljefondens förslag, som även har framförts av andra internationella investerare. Men Kollegiet för svensk bolagsstyrning är inte berett att ändra den svenska bolagskoden så att den föreskriver individuell omröstning.

”Det finns ingen anledning att ändra koden. Vi ska däremot följa utvecklingen och visar det sig att best practice förändras, kommer vi att ta upp frågan igen”, säger Ratos ordförande Arne Karlsson, som också är ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Bland annat argumenterar kollegiet för att möjligheten att begära omröstning för varje ledamot faktiskt finns på stämman. Beslut om individuell omröstning kräver enkel majoritet på stämman. Internationella ägare kan också utnyttja sig av den möjligheten genom de ombud som företräder dem, anser kollegiet.

Styrelseledamoten Staffan Bohman, som sitter i Ratos, Atlas Copcos, Rezidors och Bolidens styrelser, är också kritisk till oljefondens krav.

”Jag har svårt att se att arbetet i styrelsen skulle underlättas av möjligheten att rösta på enskilda individer. Dessa riskerar att hängas ut och jag är lite misstänksam mot hur det skulle användas bland annat av medier. Det kan komma att missbrukas”, säger han.

Den ägare som är missnöjd med enskilda styrelseledamöter kan enkelt kontakta valberedningen och framföra sina synpunkter, enligt styrelseproffset.

”Sedan får man ha respekt för det arbete som valberedningen gör med att sätta ihop bästa möjliga lag som ska fungera bra tillsammans. Har man inte visat det engagemanget bör man avstå från att bedriva plakatpolitik på stämman.”

”Jag tycker faktiskt att idén om individuell omröstning är ganska korkad givet den svenska modellen med valberedningar”, säger han.

Och man trots allt vill begära individuell omröstning får man väl som engagerad ägare ta sig till stämman och aktivt utöva sin ägarroll, tycker Staffan Bohamn.

”Praxis i Sverige är att man går på stämman. Man bör inte gömma sig bakom argumentet att man har svårt att utforma instruktioner till sina ombud vid oförutsägbara förlopp på stämman”, säger han.

Tyck till