Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Telia Sonera lever upp till förväntningarna

Det är starkare siffror än väntat på den svenska och europeiska marknaden när Telia presenterar rapporten för fjolårets sista kvartal. Samtidigt sjunker marginalen i Europa och avvecklingen av verksamheten i Eurasien tynger resultatet.

Det är överlag bättre än väntat när skandaltyngda Telia Sonera presenterar siffrorna för fjolårets sista kvartal. Omsättningen landade på 22.655 miljoner kronor (21.399), en bit över förväntningarna. Rörelseresultatet på 2.848 miljoner (4.395) blev också bättre än väntat.

Utdelningen per aktie blir väntade 3 kronor. Samtidigt levererar Telia en ny utdelningspolicy där minst 80 procent av bolagets fria kassaflöde ska delas ut. Därför räknar Telia också med att dela ut minst 2 kronor per aktie för 2016.

Inför rapporten väntades Telia leverera en ny utdelningspolicy och bolaget meddelar nu att utdelningen för 2016 väntas bli minst 2 kronor per aktie.

Region Eurasien rapporteras som avvecklad verksamhet. Hittills har Telia bara sålt verksamheten i Nepal. De stora nedskrivningar som verksamheten inneburit tillsammans nedskrivningen av den danska verksamheten efter att affären med Telenor i Danmark tynger resultatet. Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare landar på minus 3.010 miljoner kronor (2.938).

Det har gått bättre i den nordiska verksamheten. På den svenska marknaden växte tjänsteintäkterna med 2,5 procent organiskt vilket bättrat på lönsamheten. Rörelseresultatet steg till 2.449 miljoner kronor (2.147) och EBITDA-marginalen steg till 38,5 procent, över både förväntningarna och resultatet under samma period föregående år.

För övriga Europa sjönk istället tjänsteintäkterna medan en högre efterfrågan på data fick fakturerade mobila intäkter att stiga 2 procent organiskt. Det gäller inte minst på den finska marknaden, där lönsamheten bättrades. Den totala omsättningen på den europeiska marknaden exklusive Sverige landade på 11.418 miljoner kronor (11.227) medan EBITDA-marginalen sjönk till 23,3 procent från 23,9 procent under motsvarande period föregående år.

Capex landade på 5,2 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, en bra bit över förväntningarna om drygt 3,9 miljarder. Under 2016 spår bolaget att capex landar mellan 14 och 15 miljarder kronor.

”Vi förväntar oss stor aktivitet under 2016, till stor del beroende av en fiberutbyggnad i Sverige”, skriver Johan Dennelid, vd och koncernchef, i bokslutet.

Det kommande året beskrivs som kulmen av investeringarna ibland annat fiber.