ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Tajmingen iskall för rekordverket

  • VÄRMANDE BJÄSSE. Fortums nya kraftvärmeverk KVV8 i Värtahamnen i Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Mitt i elbranschens värsta kris tas Sveriges dyraste nya kraftverk på decennier i drift.
Men anläggningen blir trots rekordlåga priser en bra investering och viktig för Sverige när kärnkraften avvecklas, hävdar Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Stockholms stad är sedan årsskiftet hälftenägare i Fortum Värme och är därmed tillsammans med den andra delägaren, finländska kraftjätten Fortum, med och bygger KVV8.

Så heter det nya, stora biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm.

Slutnotan landar, enligt uppgift till Di, på närmare 5 miljarder kronor. Det är därmed sannolikt det enskilt dyraste nya kraftverket sedan kärnkraftsutbyggnaden på 1980-talet.

Och frågan är om tidpunkten för driftsstarten av en ny stor energiinvestering kunde ha varit sämre.

”Hela energibranschen är i gungning. Och det är klart att även detta projekt, som beslutades när prisnivån var en helt annan, påverkas negativt av de låga elpriserna. Men vi är ändå övertygade om att kraftvärmeverket är helt rätt beslut såväl för bolaget som för Stockholm”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

”Det behövs för Stockholmsregionens värmeförsörjning och är viktigt för Sveriges och Stockholms effektbalans.”

Di har i en serie artiklar berättat om den historiska kris som nu skakar elproducenterna. Efter nya mångmiljardförluster ber kärnkraftsägarna med statliga Vattenfall i spetsen regeringen om nödhjälp för att undvika förtida avveckling av hela den svenska kärnkraften.

Och sedan elpriserna den senaste tiden har rasat vidare mot nya bottenrekord varnar analytiker för en katastrof för elproducenter med kraftverksdöd och stora förluster.

Mitt i denna dramatik och undergångsstämning är det efter tre års byggande i dagarna dags för provdrift av det som enligt Fortum Värme sannolikt är världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk.

Det är flera faktorer som talar för att rekordsatsningen blir en bra affär, trots att andra stora kraftverk går med stora förluster eller tvingas slå igen, hävdar Fortum Värme.

”Till skillnad från vind-, vatten- och kärnkraft är detta ett kraftvärmeverk där huvuddelen av produktionen är värme, som inte påverkats av samma prisfall som på el. Dessutom producerar vår anläggning el när efterfrågan och därmed priset på el normalt är som högst”, säger Anders Egelrud.

En stor del av förlusterna för bland annat kraftjättar som Vattenfall är nedskrivningar av värdet på olönsamma kraftverk. Men något behov att skriva ned värdet på det nya kraftverket finns inte.

”Nej. Vi ser inga behov av nedskrivningar”, säger Anders Egelrud.

Höstens beslut att stänga fyra av de tio kärnkraftverken och där nu även övriga omgärdas av frågetecken gör att det nya kraftvärmeverket blir mycket betydelsefullt för att trygga Sveriges elförsörjning framöver.

”Färre reaktorer kan bara delvis vägas upp av väderberoende elproduktion under kalla dagar eller perioder med lite vind. Kraftvärmen kan däremot producera maximalt med el när det som bäst behövs och jag tror att en utbyggd kraftvärme är nödvändig om Sverige ska klara målet att ställa om energisystemet till förnybar energi”, säger Anders Egelrud.

Tyck till