ANNONS:
Till Di.se
Börs & Marknad Ledare Di TV Bil Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Rederiet vände till vinst

Rederiet Concordia redovisar ett resultat efter skatt på 49,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-16,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:03 kronor (-0:35).

Nettoomsättningen uppgick till 218 miljoner kronor (126).

Concordia föreslår en utdelning om 0:50 kronor per aktie för helåret 2015 (0).

Rederiets grundsyn på 2016 är positiv och marknaden har under inledningen av året varit fortsatt stark.

Det skriver vd Kim Ullman i bokslutet.

"Vi förväntar oss att ett fortsatt lågt oljepris och fortsatta förändringar inom den globala raffinaderiinfrastrukturen kommer att resultera i en stabil efterfrågan på transporter av olja och förädlade oljeprodukter", skriver vd:n.

Under året väntas leveranser av ett relativt stort antal nya fartyg, framför allt råoljetankers i slutet av året, men i vilken utsträckning dessa kommer att påverka marknaden är enligt Kim Ullman ännu för tidigt att spekulera i.

Tyck till