ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Kritikstorm mot Nordeas bonusar

  • KRITISK. Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet, tycker att bankernas bonussystem bidrar till ökade löneskillnader mellan män och kvinnor. Foto: Christian Gustavsson

Nordeas svällande bonusavsättningar rimmar illa med signalerna om bistrare tider och snålare utdelning, anser Aktiespararna.

Snart är det dags för ytterligare två storbanker att bekänna färg.

Nästa vecka står SEB och Swedbank på tur att redovisa fjolårets resultat. Nordea ökade bonusavsättningarna för 2015 med 20 procent till 1,7 miljarder, rapporterade Di på onsdagen.

Samtidigt sjönk aktien kraftigt på beskedet om den ändrade utdelningspolicyn som sänkte förväntningarna på framtida utdelningar.

”Budskapen skär sig – bonusarna är väldigt höga samtidigt som aktieägarna ska ha mindre. Det är aktieägarna som tar risken och då borde inte bonusdeltagarna få mer”, säger Albin Rännar, chef för marknadsbevakning på Aktiespararna.

Han pekar på tiderna med ökade kapitalkrav och regleringar som gör att bankerna kan behöva hålla mer pengar internt.

”Om det kommer signaler om bistrare tider kan man inte samtidigt ha väldigt höga bonusar.”

Nordea å sin sida framhåller att bonusar i relation till koncernens intäkter i bonusområdena minskade jämfört med 2014. Bankens bonusar gick till anställda inom bland annat investmentbankverksamheten, finansavdelningen och den internationella private banking-verksamheten.

För det stora flertalet anställda betalas bonusarna på totalt 1,7 miljarder kronor ut kontant, medan en mindre del av de anställda får 40–60 procent av bonusen uppskjuten under tre till fem år.

Nordea motiverar bonusarna med att det handlar om att ”kunna locka till sig och behålla medarbetare med hög kompetens inom områden som är direkt utsatta för internationell konkurrens”.

Håller inte den förklaringen?
”Jo, den håller
väl. Men man kan fråga sig om affärsmodellen är sund i botten och om det är kunderna som i slutänden får betala för det här”, säger Albin Rännar.

På det största bankfacket Finansförbundet konstaterar ordförande Ulrika Boëthius att bonussystemen leder till polarisering i bankvärlden.

”Finansbranschen har den största lönespridningen – det ser inte ut så här i många andra branscher. Det leder också till att det är stora skillnader i lön mellan män och kvinnor eftersom yrkeskategorierna som får bonus ofta är mansdominerade.”

Bankernas behov av specialiserade tjänster inom regelefterlevnad, till exempel jurister, har ökat vilket i sin tur driver på nedskärningar på andra håll, pekar Ulrika Boëthius på.

”Det är klart att bonusarna sticker de anställda i ögonen om man samtidigt gör neddragningar på andra ställen. Vanliga bankanställda som möter kund får ofta synpunkter på att både chefer och vissa kategorier tjänar oerhört mycket pengar”, säger hon.

Totalt ökade Nordeas totala avsättningar till vinstandelsprogram, bonusar, rörliga ersättningar och incitamentsprogram till 3,8 miljarder kronor 2015 – en ökning från 3,5 miljarder 2014.

Då avsatte storbankerna totalt 6,9 miljarder kronor till rörliga ersättningar, incitamentsprogram och vinstandelsprogram.

Tyck till