ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Svaghetstecken i Nordeas bokslutsrapport

Siffrorna i Nordeas rapport blev som väntat. Utdelningen höjdes och vinsten sjönk med 7 procent. Trots det lär aktien inleda dagen nedåt.

Nordeas rapport överstämde på ett övergripande plan med vad aktiemarknaden hade förväntat. Vinsten under det avslutande kvartalet föll med 7 procent till precis över 10 miljarder kronor rensat från engångseffekter. Framför allt är det räntenettot som minskar medan intäkterna från finansiella tillgångar ökade med 19 procent. Resultat var precis i linje med vad marknaden hade räknat med. Även den föreslagna aktieutdelningen följde ritningarna med en ökning med 0,02 euro till 0,64 euro, vilket motsvarar 5,98 kronor per aktie.

Det som ändå inger farhågor, som ökar marknadens osäkerhet kring banken framtid och som lär sätta viss press på aktien i den inledande börshandeln, är faktorer utanför själva sifferexercisen. En sådan negativ nyhet i rapporten är att Nordea ändrar sin utdelningspolitik. Så sent som i maj i fjol infördes en ny utdelningspolicy där minst 75 procent av vinsten ska delas ut till aktieägarna vilket tillsammans med besparingar förväntades leda till en årlig utdelningsökning på 10 procent under 2016-2018.

Efter mindre än ett år skrotas denna utdelningspolitik och nu är målet att varje år öka utdelningen. Något konkret ökningsmål finns inte längre och dessutom har utdelningsandelsmålet på 75 procent slopats. Det tillsammans med att Nordea bara delade ut 70 procent av vinsten och inte 75 procent kommer att pressa vinsten. För framtiden kommer det att bli mycket intressant om Nordea verkligen vågar höja utdelningen när vinsten går ned vilket ligger i farans riktning inför 2016.

Personalbesparingsprogrammet är också större än förväntat. Nordea reseverar i bokslutsrapporten 2,5 miljarder kronor för programmet, vilket är 400 miljoner kronor mer än väntat. Det kan tolkas som att banken känner ett ökat behov av att ställa om och digitalisera sin verksamhet, vilket kan komma att spä på oron för den omställning som banksektorn genomgår.

Än så länge är kreditförlusterna låga även om de under kvartalet ökade med 27 procent jämfört med förra kvartalet och med 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Men bland de osäkra fordringarna börjar dock synas en klar ökning och där har även Nordea tagit till gruppreserveringar inom råvarusektorn. Det är ett tecken på att banken räknar med att tuffare kredittider stundar.

Sammantaget kommer rapporten sannolikt tas emot negativt på marknaden. En kursnedgång på runt 3 procent ligger i korten.

Tyck till