Börs & Marknad Ledare Di TV Bil Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Svenska producentpriser sjunker

De svenska producentpriserna (PPI) var ned 1,9 procent i årstakt i december. Jämfört med månaden innan var priserna ned 0,7 procent enligt statistik från SCB.

Under november låg årstakten för PPI på -1,5 procent.

Under december steg priserna i månadstakt på hemmamarknaden med 0,1 procent och sjönk på importmarknaden med 1,2 procent. På exportmarknaden sjönk priserna med 1,5 procent.

"Lägre priser på metaller gav det största bidraget till nedgången på exportmarknaden i december. På importmarknaden bidrog lägre pris på råolja till nedgången. På hemmamarknaden bidrog en säsongsnormal ökning av priserna på fjärrvärme till uppgången, dock motverkades uppgången av lägre priser på elektricitet. Priset på elektricitet är fortsatt lågt i förhållande till samma period föregående år", skriver SCB.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 0,5 procent från november till december och med 2,2 procent jämfört med december förra året.

Jämfört med december förra året har producentpriserna totalt såväl som priserna på hemmamarknaden och exportmarknaden sjunkit med 1,9 procent. På importmarknaden har priserna sjunkit med 2,5 procent under samma period.

Tyck till