ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Plumpar i Mikael Anderssons protokoll

  • FÅR KRITIK. Stendörren tar nu in nya pengar via ABG för att investera i kontor, samt industri- och lagerfastigheter i Stockholmsregionen. Samtidigt visar Di:s granskning att koncernens dotterbolag får kritik av revisorerna. Foto: Amanda Lindgren

Börsnoterade Stendörren är ett av Mikael Anderssons viktigaste bolag och det försöker nu sälja obligationer för 175 miljoner kronor.
Samtidigt visar Di:s genomgång att över hälften av Stendörrens 40 dotterbolag fick kritik av revisorerna under 2015. Inget av detta nämns i prospektet.

”Jag är självklart medveten om att det ser ut så här, men vi har tillsatt de rutiner som krävs för att det inte ska vara så här i framtiden”, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren Fastigheter

Stendörren har 4.300 aktieägare och äger fastigheter för nära 5 miljarder kronor. Bolaget är listat på First North men ansökte i fjol om notering på Nasdaq Stockholm och den processen pågår.

Men Di:s granskning av koncernens årsredovisningar blottar omfattande brister och väcker frågetecken om bolagets interna organisation och rutiner.

Av 41 dotterbolag som Di har gått igenom fick 27 anmärkning i revisionsberättelsen för 2014 – alltså under revisionsarbetet i bolagen som utfördes 2015 av Mazars och E&Y.

I flertalet fall handlar det om att årsredovisningen är inlämnad för sent så att man inte uppfyller Aktiebolagslagen – men i fyra av dotterbolagen utdelar revisorn kritik för att skatter inte betalats i tid.

Det gäller exempelvis Schneiders Trading AB som äger en fastighet i Upplands Väsby.

”Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat mervärdeskatt. Vid ett tillfälle har skulden överlämnats till Kronofogdemyndigheten”, skriver revisorn Martin Dagermark i revisionsberättelsen för 2014 som han undertecknade den 27 augusti 2015.

Andra dotterbolag till Stendörren med skatteproblem är Fastighets AB Taljavägen 6, Fastighets AB Kvartsgatan 11 och Fastighets AB Annelundsgatan 18. Bolagen sitter på tillgångar bokade till över 100 Mkr.

I flera fall är anmärkningarna i Stendörrens dotterbolag dessutom färska, det handlar om revisionsberättelser som undertecknats av revisorn i november och december 2015. Ett exempel är Fastighets AB Kvartsgatan 11 som revisorn Mikael Ikonen på E&Y undertecknade för drygt fem veckor sedan, den 18 december. Han anmärkte då att årsredovisningen inte blivit klar i tid och att skatterna inte skötts.

”Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har preliminärskatt och moms inte inbetalts i rätt tid”, skrev revisorn Mikael Ikonen.

Trots den färska revisionsanmärkningen hävdar Fredrik Brodin att läget är under kontroll.

”Jag kan bara säga att vi gjorde en stor mängd förvärv under fjolåret, och att det var en hög arbetsbelastning. Vi har kommit i fas nu”, säger han.

”Den arbetsbelastning vi hade för att få in de här årsredovisningarna har vi arbetat i kapp.”

I moderbolaget Stendörren Fastigheters revisionsberättelse ser allt bra ut. Bolaget försöker just nu via investmentbanken ABG placera icke-säkerställda obligationer för 175 Mkr för att fylla upp ett lån på 750 Mkr som gavs ut i maj i fjol.

Obligationen kan liknas vid ett topplån. Försäljningen startade i förra veckan och ABG siktar på att stänga böckerna på fredag denna vecka.

Stendörrens stora kreditgivare är annars Danske Bank, Swedbank och två fristående sparbanker. Stendörren är Mikael Anderssons enda officiella styrelseuppdrag. I insynsregistret är hans aktieinnehav upptaget till 0, men i årsredovisningen för 2014 och i ABG:s prospekt för obligationslånet står det:

”Innehav: Kvalitena, ett till Mikael närstående bolag, äger 2.500.000 A-aktier och 8.203.824 B-aktier.”

I mitten av december sålde Kvalitena dock 3 miljoner aktier i Stendörren och fick in nära 150 Mkr.

Tyck till