ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Lockpriserna uppe på nya rekordnivåer

  • Lockad? Lockpriser kom tillbaka med full kraft i fjol. Skillnaden mellan utrops- och slutpriser låg på över 18 procent i Stockholm och Göteborg. Foto: Fredrik Sandberg

  • Lockad? Lockpriser kom tillbaka med full kraft i fjol. Skillnaden mellan utrops- och slutpriser låg på över 18 procent i Stockholm och Göteborg. Foto: Fredrik Sandberg

  • MISSNÖJD. Finansmarknadsminister Per Bolund tycker att nuvarande situation undergräver förtroendet för hela marknaden. Foto: Jack Mikrut

Trenden med lockpriser på bostadsmarknaden ser ut att bita sig fast, det visar färsk statistik.
Mäklarna behöver bli bättre på att pricka rätt i värderingen, anser finansmarknadsminister Per Bolund.

Framöver kan mäklarföretagen sättas under lupp.

I fjol kom lockpriserna tillbaka med full kraft. Gapet mellan utpriser och slutpriser nådde nya toppnivåer på över 18 procent i Stockholm och Göteborg, efter att ha varit nere på 4–5 procent för några år sedan.

I slutet av fjolåret dämpades gapet något, men i januari kröp skillnaden uppåt igen. Det visar färsk statistik från bostadssajten Booli. Gapet låg under månaden på över 17 procent i Stockholms kommun och på drygt 16 procent i Göteborgs kommun.

”Det fortsätter på den vägen vi hade under hösten. I januari är vi tillbaka på nivåerna vi hade i oktober – för Göteborg är det till och med lite större gap”, säger Josephine Linghammar, marknadsansvarig på Booli.

I fjol ökade också anmälningarna mot fastighetsmäklare om lockpriser rekordartat visade nyligen statistik från Fastighetsmäklarinspektionen, FMI.

Finansmarknadsminister Per Bolund är kritisk till lockpriserna.

”Jag tycker att man behöver fundera över sin roll som mäklare och bli bättre på att värdera fastigheter. Det här är något som undergräver förtroendet för hela marknaden och såklart något som långsiktigt missgynnar mäklarna”, säger han.

2015 blev ett rekordår för flera stora mäklarkedjor, har Di rapporterat, med ökade provisionsintäkter i spåren av de skenande bostadspriserna. Samtidigt slopade flera mäklarföretag i höstas modellen med accepterat pris, det vill säga att priset i annonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera.

”Det är problematiskt både ur bostadsmarknadens synpunkt och när det gäller förtroendet för mäklarfirmorna. Mäklarbranschen måste fundera på om det här är bästa sättet att utforma marknaden på”, säger Per Bolund.

Kontrollen av branschen kan komma att öka. Regeringen ser över om FMI inte bara ska ha tillsyn över enskilda fastighetsmäklare utan även över fastighetsmäklarföretag.

”Om firmor ägnar sig åt exempelvis lockpriser på ett strukturerat sätt ska den firman kunna få en reprimand. Det kan finnas tillfällen då man som enskild mäklare känner sig pressad att använda sig av metoder som man kanske inte själv hade valt”, säger Per Bolund.

Mäklarnas informationsplikt gentemot konsumenterna ses också över inom ramen för regeringens bostadsrättsutredning, och där kan priset som mäklarna sätter komma att ingå.

Någon ytterligare reglering av mäklarkåren är Per Bolund inte beredd att ta till.

”I grunden är det en marknad som präglas av stor efterfrågan och för litet utbud, och det är inget som går att reglera bort.”

I höstas kunde Di rapportera att även fastighetsmäklare finns bland dem som köper nyproducerade lägenheter i spekulationssyfte, vilket står i strid med fastighetsmäklarlagen.

”Det är såklart oacceptabelt. Det är något som myndigheterna måste få bukt med”, säger Per Bolund.

 

Lockpriser ökar igen
Skillnad mellan utropspris och sista bud i procent
Område Oktober November December Januari 2016*
Stockholms kommun 17,8 16,2 15,4 17,5
Göteborgs kommun 15,3 13,5 13,2 16,2
Malmö kommun 7,4 6,4 5,1 7,9

*Till och med 25 januari. Källa: Booli

Tyck till