ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Lönsam skola för en bra värld

Solenergi i Kenya, led-lampor i Moldavien, vindkraft i Nepal …
Life Academy har utbildat beslutsfattare jorden runt om hållbarhet i över 20 år. Nu inleder Karlstadsföretaget en ny satsning, riktad mot Sverige.

Vd:n Marlene Gustavsson beskriver Life Academy som ett passionsdrivet företag med ambitionen att göra kunskap om hållbar utveckling tillgänglig för så många som möjligt.

Man har också lyckats med att kombinera passionen med tillväxt – Life Academy fanns 2015 med bland Gasellföretagen i Värmlands län.

Grundaren Lars Hallén var tidigare chef för Sveriges tekniska attachéer och befann sig på Riokonferensen om miljö och utveckling 1992. Det var där hans tanke väcktes om att sprida information om hållbar utveckling på ett mycket effektivare sätt.

Life Academy startades kort därpå, och grundtanken har bestått genom åren.

”I stället för att genomföra ett projekt i ett utvecklingsland och åka hem när det är klart så har vår strategi alltid varit att utbilda utbildarna. De som går våra utbildningar är beslutsfattare eller andra nyckelpersoner inom departement, myndigheter, företag eller organisationer. Syftet är hela tiden att de ska driva konkreta, långsiktiga projekt”, säger Marlene Gustavsson.

”Det här är ingen högskoleutbildning där man ska plocka poäng. Det är resultaten som räknas.”

Life Academy jobbar på olika sätt, bland annat med ett utbildningsprogram om energieffektivisering med deltagare från olika länder. Varje person har sitt eget projekt på hemmaplan, och så möts man både digitalt och fysiskt under ett och ett halvt år och utbildas via Life Academy i projektledning, hållbart ledarskap, jämställdhet med mera.

Deltagaren har hela tiden sitt eget konkreta projekt i fokus.

”Vi vill ju att de ska göra något nytt när de kommer hem. Att de ska bygga solenergi i sin lilla afrikanska by, eller förse hela Moldaviens huvudstad med led-lampor, eller skapa en policy för vindkraftsutvecklingen i Nepal, eller vad det nu är”, säger Emma Trobeck, affärsutvecklare.

Marlene Gustavsson säger att det finns mycket idéer därute, men att projektledningskunskap är en bristvara i världen i dag.

”En person kan säga att ’jag ska se till att våra byggnader blir energieffektiva’, men för att kunna genomföra detta måste du ha en metod. Dessutom, om du gör det på ett hållbart sätt redan från början är chansen större att du får lönsamhet i det.”

Life Academys världsomspännande nätverk av tidigare utbildningsdeltagare från 80 länder är också en viktig del i erbjudandet. I år lanserar man en ny digital plattform som alla i nätverket får tillgång till.

”Det blir som ett nördigare Facebook, kan man säga. Men med tonvikt på vetenskapligt innehåll”, säger Emma Trobeck.

Life Academy gör också mer skräddarsydda utbildningar och projekt som köps in direkt av myndigheter, företag eller organisationer. I utbildningarna används ofta inhyrda konsulter som är experter inom sina områden, som professorer och andra med specifika kunskaper om till exempel vindkraft.

Marlene Gustavsson beskriver en tydlig svängning i hur omgivningen i dag ser på begreppet hållbarhet, inte minst från näringslivshåll, jämfört med för bara några år sedan.

”Tidigare har det varit mer utbrett att det finns en motsättning mellan hållbarhet och tillväxt men det är precis tvärtom. I begreppet ingår att det ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.”

Sida har genom åren varit en viktig kund för Life Academys utbildningsverksamhet och är det fortfarande, men de senaste åren söker man allt mer efter nya affärsmodeller. Att rikta sig mer mot svenska företag är en del i den satsningen.

”Sverige ligger långt framme till exempel när det gäller solenergi. Vi vill jobba mer riktat tillsammans med svenska företag i projekt i utvecklingsländer som skapar affärer för oss båda. Det kan också handla om att jobba med svenska företag med global verksamhet, och utbilda deras personal i det land där de verkar för att öka produktivitet och lönsamhet på ett hållbart sätt”, säger Emma Trobeck.

Tyck till