ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Toppen nådd för Mycronic

För Mycronic har det mesta gått i rätt riktning efter att Lena Olving blev vd 2013. Aktien är välförtjänt upp med 200 procent det senaste året.
I branschen svänger det dock snabbt och risken för att vi nu har nått en topp är hög.

Mycronic har hittat en nisch där det har fått vara relativt ostört från konkurrens. Bolaget är en viktig länk i en stor kedja då det säljer utrustning för tillverkning av bland annat skärmar för smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Affärsverksamheten, som inleddes i mitten av 1990-talet, bygger från början på en ny teknik för laserritning av fotomasker. Bättre fotomasker ger skärmar med skarpare bild, bättre färger och ljusutbyte. Tekniken kallas mikrolitografi och fick sitt genombrott i samband de platta skärmarna.

Men trots att utvecklingen har gått fort inom elektronikindustrin och efterfrågan inom bildskärmssegmentet ökat har Mycronic inte klarat att växa i samma takt. Tillväxten drivs av fler varianter på displayer, inte av fler mobiltelefoner.

Omsättningen har varit slagig och sedan börsnoteringen 2000 legat på cirka 1 miljard kronor. Under resans gång har bolaget även haft ett och annat förlustår.

En typisk cykel för Mycronic utgörs av att det under några år sker stora investeringar i branschen. Något som leder till överkapacitet och i sin tur lägre efterfrågan på laserritare.

För Mycronic har det därför funnits anledning att minska på svängningarna och skapa ytterligare ben att stå på. Ett av de mer lyckade var när Micronic Laser System gick ihop med Mydata 2009 och skapade Mycronic. En affär som har blivit bra men som tagit tid att få ihop, integrationen var genomförd först 2012.

Efter denna fas var bolaget i stort behov av en förändring. Mycronic, som tidigare hade varit ett typiskt teknikbolag, saknade en plan för lansering av nya produkter. Från starten har enbart 65 maskritare för bildskärmstillverkning sålts.

Nytänkande behövdes, och under andra halvåret 2013 tillträdde Lena Olving. Med välbehövlig kunskap från försvarskoncernen Saab och lång erfarenhet från bilindustrin efter många år på Volvo Personvagnar i Asien införde hon ett närmare samarbete med kunderna och tätare produktlanseringar.

Det första året blev motigt där Ytmonteringsverksamheten, med ursprung i Mydata, var svag och där inga laserritare inom affärsområdet Mönsterritare såldes. Men sedan har greppen gett resultat. Nya produkter har lanserats i rask takt och order från de asiatiska tillverkarna har strömmat in.

Målsättningen för Mycronic har också höjts. Omsättningen ska nå 2 miljarder kronor. Bolaget har kommit en bit på väg då 1,8 miljarder väntas för 2015. För att nå hela vägen fram kan det krävas förvärv, något som bolaget hittills har legat lågt med.

Rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent över en konjunkturcykel. Det är en nivå som bolaget har klarat tack vare en ökad efterfrågan på mönsterritare. Men det är ett område som är starkt cykliskt. En utbytesperiod väntas först 2017, vilket kan komma att påverka utvecklingen relativt snart.

Inom Ytmontering är efterfrågan mer jämn, men där är konkurrensen hårdare och lönsamheten skral.

Elektronikindustrin är på många sätt komplex och cyklisk i sin natur. Under senare tid har vi kunnat notera prispress på mobila bildskärmar och en tydlig inbromsning av efterfrågan från Kina. Det är nyckelfaktorer som inte gynnar Mycronic. En viktig drivkraft för bolaget har varit den explosionsartade utvecklingen av smarta mobiltelefoner, som enligt branschspecialisten Prismark nu övergår i en lugnare fas.

Under kommande år väntas nya områden kunna driva tillväxten för elektronikindustrin. Trender där allt fler apparater kopplas ihop med internet spås utgöra en viktig drivkraft. Hur snabbt denna trend materialiseras och påverkar Mycronic är mer osäkert.

Den ökade ekonomiska osäkerheten riskerar samtidigt att leda till att bolagets kunder tvekar inför investeringar och i stället väljer att behålla befintlig produktionsutrustning. Risken att Mycronic nu befinner sig på toppen av en högkonjunktur bedömer vi därför som stor. En välfylld orderbok och en stor kassa talar för det.

På osäkra vinstutsikter anser vi att p/e 17 är i överkant och väljer att säljrekommendera aktien.

 

Bolagsfakta
Företag: Mycronic 
Nettovinst, miljoner kronor:
2014 2015* 2016*
266 459 433
Försäljning, miljoner kronor:
2014 2015* 2016*
1.475 1.826 1.989
Vinst per aktie, kronor: 
2014 2015* 2016*
2,58 4,69 4,42
P/e-tal:  
2014 2015* 2016*
12,8 16,6 17,6
*Talen för 2015 och 2016 är Di:s prognos
Tyck till