ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Svenska företag digitalt svaga

  • PÅ HELSPÄNN. Säkerheten i Davos är skyhög, alla besökare och hotellgäster måste passera beväpnade vakter och metalldetektorer till samtliga byggnader. Foto: Michel Eule

Svenska företag tror att de ligger i digitaliseringens framkant – men i själva verket är svenska företagsledningar både mindre kunniga och mindre engagerade än sina motsvarigheter i Europa, enligt en rapport.
”Det är uppenbart att vi måste lägga mer tid på det här i styrelserna”, säger Investors ordförande Jacob Wallenberg.

Den fjärde industriella revolutionen, temat för årets toppmöte i Davos, innebär enorma möjligheter för stora svenska företag som Ericsson och Telia Sonera.

Det säger de båda bolagens vd:ar, Hans Vestberg och Johan Dennelind, som är på plats i Schweiz.

Samtidigt presenteras i Davos en undersökning som visar att just svenska företag ligger på efterkälken när det gäller digitaliseringen.

”Vi har infrastruktur och nätverk som möjliggör ett digitalt arbetssätt men har inte kunskapen för att dra nytta av tekniken. Svenskar upplever en tids– och resursbrist samt ett bristande engagemang från företagsledningen”, säger Karin Schreil Jonsson, vd i Sverige för Fujitsu, som står bakom undersökningen.

I rapporten har Sverige studerats tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Spanien. Av de 153 svenska beslutsfattare som deltagit anser 52 procent att den digitala strategin i företaget är oklar och förvirrad.

Det är den högsta andelen i Europa.

Samtidigt ser tre av fyra att det är chansning om de digitala projekt som företaget initierar blir en framgång eller inte.

”Det finns en viss misstro mot mänskliga faktorn, både kring ledningen och de anställda, och förmågan att utnyttja de digitala möjligheterna”, säger Karin Schreil Jonsson.

Det visar sig också i att 65 procent anser att verksamheten i någon mån har hamnat på efterkälken inom den digitala verksamheten.

”Min tolkning är att vi inte mentalt är där, att vi inte fullt ut har insett vilka möjligheter detta innebär. Det är förutsättning för att ledningsgrupperna ska göra de satsningar som krävs”, säger Karin Shreil Jonsson.

En förklaring till att svenska företag inte hänger med kan vara att konkurrenstrycket har varit lägre i Sverige, jämfört med exempelvis i Tyskland.

En annan förklaring är att det i svenska företag fortfarande finns en oklarhet kring vem som egentligen har makten över frågor om digitala projekt. Är det it-chefen? Eller är de som driver affärsverksamheten?

”Det här är i högsta grad frågor där exempelvis divisionschefer och it-chefer behöver samarbeta, man måste hitta en funktion som knyter ihop verksamhet och it”, säger hon och föreslår att fler företag utnämner en digital chef.

Hon tycker sig se att allt fler vd:ar engagerar sig i hur verksamheten kan använda nya digitala lösningar, men anser att frågan måste ännu högre upp – till styrelserna.

Jacob Wallenberg, ordförande i Investor, säger att frågor kring digitalisering tidigare sällan eller aldrig hamnade på styrelsens bord. Det var också något som diskuterades i den exklusiva samling av ordföranden som möts varje år i Davos.

Lars G Nordström, ordförande i Vattenfall, som tillsammans med BP:s Carl-Henric Svanberg, ordförande i BP, ingår i samlingen bekräftar bilden.

”Det är uppenbart att vi måste lägga mycket mer arbete kring det här i styrelsen än vi har gjort”, säger Jacob Wallenberg.

Så har också Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och Di-krönikör, rekryterats till Investors styrelse.

”Men vi har massor kvar att göra. Jag hör till dem som lite yrvaket konstaterat vilka möjligheter som finns här”, säger Jacob Wallenberg.

Enligt rapporten skulle 87 procent av svenskarna vilja se en snabbare utvecklingstakt i det egna företaget.

Jacob Wallenberg delar oron för att svenska företag blir omsprungna.

”Gör du fel är det plötsligt någon annan som har gjort rätt och då är du rökt. Och det går väldigt fort. Tänk på Uber, Airbnb, de har tagit enorma marknadsandelar väldigt snabbt. Och det sker ju på någons bekostnad”, säger han.

Digitaliseringen spelar en viktig roll i den strategi för att ”nyindustrialisera” Sverige som näringsminister Mikael Damberg presenterar i dag, torsdag.

Tyck till