Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Penser: Sverige petas från tronen

Sverige var ”ekonomiska världsmästare 2015”.
Men i år tappar ekonomin fart, spår Erik Penser Bank i en ny prognos.

Sveriges kraftiga BNP-tillväxt med 3,6 procent 2015 tog samtliga bedömare på sängen. Men halva uppgången drevs av enorma engångslyft för tjänsteexporten, byggsektorn och bilförsäljningen, som inte kommer att upprepas i år.

Det bedömer prognosveteranen Sven-Arne Svensson, Erik Penser, chefsekonom på Bank, som spår en nedväxling till 3,0 respektive 2,4 procents tillväxt de kommande två åren.

Därmed ger han en ordentligt mer dämpad bild än statliga Konjunkturinstitutet och Riksbanken, som ser Sverige hålla uppe eller till och med öka takten ytterligare i år.

Samtidigt påpekar han att det är ett välmående Sverige som även 2016 växer klart mer än snittet för industriländerna. 2015 var Sverige ”världsmästare i ekonomi”, menar Sven Arne Svensson.

”Vi hade nästan dubbelt så hög tillväxttakt som snittet för OECD-länderna, ett bytesbalansöverskott på 6 procent av BNP, en liten statsskuld på 40 procent av BNP, relativt litet budgetunderskott och stark sysselsättningsökning. Sparkvoten för svenska hushåll var samtidigt Europas tredje högsta efter Schweiz och Luxemburg”, säger han.

Byggsektorns framfart bromsar in 2016 på grund av brist på arbetskraft, enligt Sven-Arne Svensson. Drygt sju av tio bostadsbyggare uppgav arbetskraftsbrist i december. Samtidigt var bilförsäljningens och tjänsteexportens lyft med två siffriga procenttal i fjol helt enkelt så historiskt starka att de inte kan väntas gå i repris 2016, bedömer han.

De bedömare som spår ännu ett glödhett år 2016 riskerar att överskatta bygginvesteringarna samt offentliga investeringar, tror Sven-Arne Svensson. De senare hämmas av brist på lokaler, lärare och annan kapacitet som beräknas tas i bruk för att hantera det kraftigt ökade flyktingmottagandet.

Dessutom väntas både staten och många kommuner höja skatten med totalt 30 respektive 40 miljarder kronor 2016 och 2017. Det håller tillbaka svenskarnas privatkonsumtion, även om den ökar ytterligare något till starka 3 procents tillväxt det kommande året, spår chefsekonomen.

”Jag tror särskilt att detaljhandeln är stora vinnare 2016 och 2017. Exempelvis är det där de nya svenskarna kommer att spendera sina pengar”, säger Sven-Arne Svensson med hänvisning till det ökade antalet asylsökande.

Svensk export väntas fortsätta visa en maklig ökningstakt 2016. Investeringskonjunkturen i Europa, Sveriges viktigaste marknad, vill inte riktigt ta skruv. De superlåga räntorna har börjat hämma snarare än sporra investeringsklimatet i euroländerna, enligt Sven-Arne Svensson.

”Nollräntemiljön och fortsatt stora skuldberg i Europa är ett oroande utgångsläge nu när en del börjar mumla om att en ny finanskris inte borde vara många år bort. Vid en ny kris har penning- och finanspolitiken i det här läget inga muskler för att mildra ett efterfrågeras.”