ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Kristdemokraterna öppnar för nedtrappade ränteavdrag

  • Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Även Kristdemokraterna öppnar för att diskutera nedtrappade ränteavdrag. Därmed återstår inga hårdnackade motståndare till bostadssamtalen, men förhandlingarna väntas bli svåra.

Dörren till ett nedtrappat ränteavdrag har öppnats sedan statsminister Stefan Löfven i förra veckan öppnade för en reform av bostadsskatterna och bjöd in Alliansen och Vänsterpartiet till samtal om bostadskrisen.

Kristdemokraterna har tidigare varit motståndarna till ett kapat ränteavdrag, men är nu berett att diskutera saken.

"Om det är en del i en större reformering av boendebeskattningen som gör att hushåll som drabbas av nedtrappade ränteavdrag kompenseras på andra sätt så kan det diskuteras", säger Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Caroline Szyber förklarar partiets omsvängning med att den inbjudan som nu har kommit från regeringen inte gäller samtal om ränteavdragen isolerat.

"Vi tycker att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. I sådana här förhandlingar är vi beredda att lägga upp allt på bordet och ta en diskussion även om ränteavdragen."

Även Moderaterna, som tidigare har sagt nej till att förhandla om ränteavdraget som en isolerad fråga, har nu öppnat dörren för diskussioner.

"Vi är öppna för att delta i det möte om bostadsmarknaden som regeringen bjuder in till", säger partiets bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné.

"Det första mötet har inte ens ägt rum och det är alldeles för tidigt att diskutera vilka reformer som kan vara aktuella", säger hon vidare.

Med olika utgångspunkter kan det bli svåra förhandlingar. Medan Kristdemokraterna och Centerpartiet har lobbat för förändringar av bostadsskatterna har Liberalerna aviserat att man vill kompensera nedtrappade ränteavdrag med sänkt skatt på arbete.

Vänsterpartiet däremot kommer att argumentera för kapade ränteavdrag som en isolerad åtgärd, alltså utan att det kombineras med sänkta skatter.

"Det här handlar om hur vi ska öka bostadsproduktionen och hur vi ska se till att få fler bostäder. Jobbskatteavdragen har ju ingenting med det att göra. Samma sak med flyttskatten – det skapar ju inte fler bostäder", säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson", som också vill ta upp fastighetsskatten till diskussion.

Ränteavdragen blåser upp bostadspriserna, menar Ulla Andersson, samtidigt som det innebär "ett gigantiskt inkomstbortfall för staten." Pengarna som staten kan få in på ett kapat ränteavdrag bör gå till ökad produktion av hyresrätter, anser Vänsterpartiet.

Men är det inte önskvärt att få upp rörligheten på bostadsmarknaden genom sänkta flyttskatter?
"Jag har sett få belägg för det", säger Ulla Andersson.

Caroline Szyber utesluter inte att något parti kommer att lämna förhandlingarna, och pekar på Vänsterpartiet.

"Vänsterpartiet är det parti som står allra längst bort från oss. Om de har ingången att de inte vill förändra några skattefrågor så tror jag att de här förhandlingarna kommer att vara svåra."

Tyck till